Tukea ja työvälineitä työelämässä oppimisen ohjaukseen

02.03.2021

 

Nuorena ravintolapäällikkönä toimipisteeseeni tarjottiin ”kolmannen vuoden kokkiopiskelijaa työharjoitteluun”, kuten siihen aikaan vielä asia ilmaistiin. Mikäpä siinä, ajattelin. Nuori opiskelija saapui sovitusti työpaikalle ja antoi minulle nipun papereita. Kuulumisia vaihdettiin aamukahvilla ja muu aika tehtiin kovasti töitä. Työharjoittelun loppuvaiheessa opettaja tuli piipahtamaan työpaikalla. Se opiskelijan antama paperinippu kaivettiin esiin, lyhyt keskustelu, nimet paperiin ja siinä se. Minua jäi kovasti vaivaamaan se, että mitä opiskelijalle jäi tästä käteen. Tämä oli ensimmäinen kokemukseni työpaikkaohjaajana toimimisesta. En tuntenut onnistumisen riemua. Ei näin, eihän? 

Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistui kolme vuotta sitten. Yksi keskeinen tavoite on ollut lisätä työpaikoilla tapahtuvaa koulutusta ja työelämän kanssa tehtävää yhteistyötä. Työpaikkojen arjessa tätä yhteistyötä toteuttavat opiskelija, työpaikkaohjaaja sekä opettaja. Opiskelija oppii työpaikalla ja suorittaa näyttöjä. Työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa ja arvioi näyttöjä. Samalla hän huolehtii, että asetetut tavoitteet saavutetaan ja koko työyhteisö sitoutuu ohjaamiseen. Opettaja vastaa siitä, että työelämässä oppiminen ja näyttöjen toteuttaminen ja arviointi suunnitellaan yhteistyössä osapuolten kesken ennen työelämässä oppimisen aloitusta ja jokainen tietää oman roolinsa ja tehtävänsä. Opiskelijan laadukkaan ohjauksen ja opintojen etenemisen kannalta on oleellista, että opettajan ja työpaikkaohjaajan yhteistyö sujuu. Yhdessä toteutettu ennakkosuunnittelu helpottaa kaikkien osapuolten työtä. 

Haastattelen parhaillaan omaa opinnäytetyötäni varten työpaikkaohjaajia ja kartoitan heidän näkemyksiään ammatillisen opettajan kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Haastattelut ovat vielä kesken, mutta muutamia keskeisiä teemoja on jo noussut esiin:  

”Aloitus on tärkeä! Mikä minun rooli on, mistä aloitan…olin ihan pihalla. Yhteissuunnittelu opiskelijan ja opettajan kanssa on tärkeää. Mitä opiskelijalle pitää opettaa ja miten? Mitä papereita pitää täyttää? Työpaikoille napakka ja valmisteltu perehdytys alkuun, ei arpomista eikä mitään oppilaitoksen kieltä. Kuka auttaa, jos tulee jotain kysyttävää, kun välillä vaikea saada ketään kiinni? Miten ohjaus sovitetaan työpaikan arkeen? Suunnittelu opettajan ja opiskelijan kanssa on ollut antoisaa, opin itsekin.”  

Kyse on kohtaamisesta. Työpaikkaohjaajat toivovat avointa keskustelua, joissa sovitaan asioista ja pelisäännöistä. He toivovat, että työelämän näkemyksiä kuunnellaan ja arvostetaan. Työpaikkaohjaaja on tärkeä työelämäkumppani. Hän mahdollistaa opiskelijan laadukkaan ohjauksen työpaikalla ja ammatillisen kehittymisen sekä opintojen etenemisen. Parhaimmillaan ammatillisen opettajan ja työpaikkaohjaajan yhteistyö voi jalostua kumppanuudeksi, joka rikastaa molempien osapuolten työtä.   

Perehdyttämisen tueksi on tarjolla valmista ja ajan tasalla olevaa materiaalia. Ohjaan.fi -sivusto toimii työkaluna sekä työelämälle että oppilaitoksille. Sivusto on tuotettu hankerahoituksella ja nyt sitä ylläpitää aktiivinen kumppanuusverkosto, jolle työelämässä tapahtuvan oppimisen ohjauksen kehittäminen on sydämen asia. Verkosto kokoontuu säännöllisin väliajoin päivittämään sisältöä ja käsittelemään käyttäjiltä tulleita palautteita. Sivusto on uudistunut vuoden vaihteessa ja saanut raikkaan ulkoasun lisäksi selkeämmän sisällön. Kaikki oleellinen tieto löytyy helposti ja saavutettavassa muodossa. Sivusto palvelee myös englannin- ja ruotsinkielisiä käyttäjiä. Sivuston suosituin osio on työkalupakki, johon on koottu keskeinen materiaali ohjaamisen tueksi. Kumppanuusverkosto toteuttaa myös työpaikkaohjaajien verkkovalmennuksia. 

Välitän tämän blogin myötä koko kumppanuusverkoston terveiset: Mahdollistetaan työpaikkaohjaajille laadukas perehdytys ja tuki. Otetaan Ohjaan.fi tehokkaaseen käyttöön! 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan asiakkuuspäällikkö Päivi Ranto työn ulkopuolella: ”Vapaa-aikaani kuuluu luonnossa liikkumista ja paljon lenkkeilyä kahden lagoton kanssa. Pidän hyvinvointia yllä liikunnan avulla. Kesäihmisenä odotan kovasti lämpöisiä kesäpäiviä ja venereissuja merelle.” '

Ohjaan.fi kumppanuusverkosto kehittää ja ylläpitää www.ohjaan.fi-sivustoa. Verkoston kumppanit ovat Careeria, Gradia, Keuda, Kpedu, Omnia, Stadin aikuis- ja ammattiopisto, Tredu sekä uusimpana jäsenenä Yrkesakademin i Österbotten. Omnia koordinoi toimintaa vuosina 2020–2021. Ohjaan.fi-sivuston kehittämiseen ja ylläpitoon on saatu avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 

Tutustu ohjaan.fi-sivustoon

Kirjoittaja

Päivi Ranto
Kehittämisasiantuntija, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda

Ranto Päivi