Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Toisen asteen koulutus avaa nuorelle ovet työhön ja jatko-opintoihin

22.03.2017

Kuten viime viikkojen keskustelussa on todettu, murrosikä ei ole otollinen aika tehdä elämänmittaisia päätöksiä. Näin murrosikäisen vanhempana yhdyn tähän. Aamuisin ei koskaan tiedä, nouseeko sängystä akateemiselle uralle suuntaava mallioppilas, vaiko maailmaa vihaava nuori, jonka tulevaisuuden unelma on lähinnä saada jäädä viikoksi omaan sänkyyn.

Ammatinvalinnasta ei tulisikaan tehdä murrosiässä olevalle nuorelle liian vaikeaa. Peruskoulun jälkeen yhteishaussa tehtävää ammatinvalintaa ei pidä nostaa jalustalle tai nuoren tulevaisuutta liikaa määrittäväksi tekijäksi. Mieluiten jo yläkoulun alusta alkavassa ohjauksessa nuorille tulee kertoa, että kaikki toisen asteen tutkinnot antavat perustan jatkaa oman unelman tavoittelua, eikä oikea tai väärä koulutusalan valinta ole tulevaisuutta määräävä tekijä. Aikaisin aloitettu koulutusvaihtoehtoihin tutustuminen toisi nuorten opintoihin jäntevyyttä ja tavoitteellisuutta. Avoimesti käyty keskustelu jatko-opintoihin sisältyvistä vaatimuksista loisi turvallisuutta valintojen tekoon.

Nuoren uran ohjaus pitää jatkua saumattomasti myös toisella asteella. Ammatillisen koulutuksen ohjaus on uraohjausta, jossa nuoren kanssa tehdään pitkäjänteisesti niin osaamisen hankkimisen suunnitelmaa kuin tulevaisuuden hahmottelua nuoren omista lähtökohdista. Nuoren rinnalla kuljetaan, hänen kasvuaan tuetaan, muttei tehdä valintoja hänen puolestaan.

Kaikille nuorille tulee olla tarjolla myös jatko-opintoväylä ammatillisen koulutuksen jälkeen. Näitä väyliä voivat olla:

Työuralla kehittymistä tukeva erikoistava väylä, jossa työkokemuksen karttumisen myötä suoritetaan ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto. Myös tämä mahdollisuus tulee kertoa nuorelle uraohjauksessa.

Toinen työelämäporrasteinen väylä tulee suunnitella niille nuorille, jotka tähtäävät korkea-asteen opintoihin. Tässä mallissa perustutkinnon suorittanut nuori siirtyisi työelämään suunnitellusti kahdeksi vuodeksi ja saisi näin työkokemuksen ja perustutkinnon kautta korkea-asteelle hakeutumisessa selkeän pistehyödyn valintamenettelyssä.

Kolmas tapa nuorella on jatkaa opintopolkuaan suoraan toiselta asteelta korkea-asteelle. Tämä väylä tulee turvata jatkossakin ja kehittää edelleen toimivia tapoja hyödyntää ammatillisia tutkintoja valintojen perustana. On hienoa, että opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä pohtii juuri tätä teemaa parhaillaan.

Reformin tavoitteena on muun muassa nopeuttaa työelämään siirtymistä ja mahdollistaa koko työuran aikainen osaamisen kehittyminen. Jatko-opintoväylät ammatillisesta koulutuksesta voidaan suunnitella niin, että ne pitävät sisällään nämä molemmat tavoitteet ja lisäksi tiivistävät koulutuksen ja työelämän yhteistyötä.

Kirjoittaja

Katriina Klèn
koulutusalajohtaja, liiketalous, Perho Liiketalousopisto

Klèn Katriina

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi