Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Todistusväylä varmistettava myös ammatillisen tutkinnon suorittaneille

22.08.2017

Keskustelu korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisesta käy kuumana. Ylioppilaiden lisäksi muutokset koskevat myös ammatillisen tutkinnon suorittaneita, mikä lehtikirjoittelussa on jäänyt taka-alalle. Eikä kyse ei ole mistään marginaalisen pienestä porukasta. Ammattikorkeakouluista vuonna 2014 paikan vastaanottaneista 44 prosentilla oli ammatillinen tutkinto.

Korkeakoulut päättävät itse valitsevatko ne vuodesta 2020 alkaen opiskelijoita ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon todistuksen perusteella vai yksinomaan ylioppilastutkinnon perusteella.

Suomessa on tehty kaksi vuosikymmentä määrätietoista työtä, jotta ammatillinen koulutus ja lukio olisivat tasavertaiset vaihtoehdot perusopetuksen jälkeen, mahdollistaen myös siirtymisen korkeakouluopintoihin. Olisi iso taka-askel, mikäli korkeakoulut uudistuksessa sulkisivat ammatillisen tutkinnon suorittaneet todistusvalinnan ulkopuolelle. Opiskelijavalinnan tulee tunnistaa myös ammatillisen tutkinnon tuottama osaaminen. Tämä viestii opiskelijoille, että hyvää opintomenestystä kannattaa tavoitella sekä ammatillisissa että yhteisissä tutkinnon osissa. 

Tällä hetkellä korkeakoulut eivät huomioi lainkaan ammatillista tutkintotodistusta korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa, koska käytössä oleva kolmiportainen arviointiasteikko on liian suppea antamaan kuvaa opiskelijan osaamisen tasosta. Ongelma poistuu vuonna 2018, kun ammatillisen perustutkinnon arviointiasteikko muuttuu 5-portaiseksi. Tämä muutos mahdollistaa todistusvalintaväylän myös ammatillisen tutkinnon suorittaneille.

Työelämän tarvitsema monipuolinen osaaminen ja riittävä korkeakoulutettujen määrä varmistetaan ensisijaisesti sillä, että pidetään korkeakouluun väylät avoinna eri tavoin osaamista hankkineille.

OKM: Korkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistetaan

Kirjoittaja

Satu Ågren
johtava asiantuntija, AMKE ry

Ågren Satu

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi