Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Tien raivaajista Työn raivaajiin!

23.10.2017

Ateneumissa käydessäni katseeni kiinnittyi Pekka Halosen öljymaalaukseen Tienraivaajia Karjalassa. Teoksesta välittyy selkeästi tavoitteellinen, yhdessä tekemisen meininki. Tien rakentaminen kivikkoiseen ja metsäiseen maastoon ilman konevoimaa on ollut varmasti todella haastavaa ja vaatinut tekijöiltään kovia ponnisteluja. Voisin kuvitella, että maalauksen tienraivaajilla on haasteesta huolimatta ollut selkeä tavoite, joka on vienyt heitä eteenpäin. Valmis tie on sitten aikanaan helpottanut ihmisten elämää. 

Monelle erityistä tukea tarvitsevista lapsista ja nuorista tie koulu- tai työelämään ei ole aina valmiiksi tasoitettu tai itsestäänselvyys. Oman paikan löytäminen vaatii usein suuriakin ponnistuksia. Tukea, kannustusta ja apua tarvitaan lähiympäristöstä. Onnistumiset ja ilo on välillä löydettävä pienistä asioista. Nuo ulkopuolisen silmissä pienet asiat ovat itse asiassa usein suuria, kunhan ne osataan asettaa oikeaan mittakaavaan. 

Kehityksen ja uuden osaamisen perustana on tavoitteellisuus. Opiskelijan, tukiverkoston sekä opetushenkilöstön yhteinen, realistinen näkemys tulevaisuudesta on tärkeää löytää aina, kun suunnitellaan erityistä tukea tarvitsevan nuoren työelämäpolkua.

Oppilaitoksissa tehdään päivittäin mittaamattoman arvokasta työtä monenlaisten haasteiden kanssa kamppailevien ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisessa, kasvattamisessa ja opettamisessa. Vaatimustaso pidetään realistisen korkealla, mutta samalla kannustetaan, tuetaan ja ohjataan opiskelijoita askel kerrallaan tavoitteita kohti.

Järjestelmällinen oman itsensä kehittäminen onnistuu vain heittäytymällä oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Työ tekijäänsä opettaa, mutta vain silloin, kun tekijä itse on valmis oppimaan uutta.

Ammattiopisto Luovin kymmenvuotislahja satavuotiaalle Suomelle on Työn raivaajat! – kampanja. Kampanjan suojelijana toimii Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö. Suomen juhlavuoden yksi teemoista on syrjäytymisen ehkäisy ja kaikista heikoimmassa asemassa yhteiskunnassa olevien huomioiminen ja tukeminen.

Pellon- ja tienraivaajien innoittamana Luovi haastaa yritykset ja yksityiset ihmiset mukaan tekemään parempaa tulevaisuutta osatyökykyisille. Kampanjassa etsitään sopivia työtehtäviä osatyökykyisille yhdessä yritysten kanssa. Yrityksillä on mahdollisuus haastaa toisia yrityksiä mukaan. Yksityiset ihmiset voivat osallistua kannustamalla viemällä kampanjan sanomaa eteenpäin.

Kampanjan tavoitteena on myös osaltaan vaikuttaa asenteisiin yhteiskunnassa. Osatyökykyisten erityisyyden huomioiminen työelämässä on yksi osa parempaa tulevaisuutta.

Kampanjan saama huomio on yllättänyt positiivisesti. Vanhat yhteistyökumppanit ovat lähteneet uudella innolla mukaan ja uusia kannustajia ja tukijoita on saatu paljon. Yksityiset ihmiset ovat olleet erityisen aktiivisia hyvän asian eteenpäin viemisessä. Lämmin kiitos kaikille osallistuneille ja mukaan mahtuu vielä. Raivataan yhdessä työtä monenlaisille osaajille!

Kirjoittaja

Hannu Koivula
Johtaja, Ammattiopisto Luovi

Koivula Hannu

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi