Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Suomalaisten nuorten ammattiosaaminen on eurooppalaista huipputasoa

19.12.2016

Suomalaisten nuorten ammattilaisten osaaminen punnittiin tänä vuonna Ruotsin Göteborgissa joulukuun alussa käydyissä viidensissä EuroSkills-kilpailuissa. Menestys oli erinomainen: kuusi kultaa, neljä hopeaa, kaksi pronssia ja lisäksi viisi diplomisijaa. Erityisen ilahduttavaa on se, että menestystä tuli tällä kertaa kaikissa lajikategorioissa, niin IT- ja viestintäteknologiassa, teollisuudessa, rakentamisessa, ravitsemispalveluissa kuin palveluissakin.

Kultamitaleja Suomi kahmi kaikista maista eniten. Mitalipisteillä mitattuna Suomi oli maavertailussa toinen heti Itävallan jälkeen. Keskimääräisillä pisteillä Suomi saavutti neljännen sijan, edelle menivät Itävallan lisäksi Sveitsi ja Saksa. Mielenkiintoista on se, että Suomi ja Itävalta, joiden sekä ammatillisen koulutuksen järjestelmät että kilpailuihin osallistumisen tavoitteet poikkeavat huomattavasti toisistaan, ovat kumpikin vuodesta 2010 lähtien sijoittuneet joka vuosi Euroopan kolmen parhaan maan joukkoon.

Menestyminen on tulosta hedelmällisestä yhteistyöstä

Suomalaisnuorten menestys on edellyttänyt paitsi nuorten itsensä sitoutumista, myös laajan yhteistyöverkoston panosta. Kilpailuissa menestyminen kertoo erinomaisella tavalla onnistuneesta yritysten ja oppilaitosten välisestä yhteistyöstä. Työelämän osaamista ja työpaikalla tehtyjä vaativia tehtäviä ja lukemattomia toistoja on täydennetty valmentajaopettajan pedagogisella asiantuntemuksella ja eksperttiopettajan kansainvälisellä osaamisella. Menestys kertoo myös siitä, miten valmentavaa opettajuutta, työelämälähtöisyyttä sekä yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja on onnistuttu oppilaitoksissa ja työelämässä käytännössä toteuttamaan.

Ammattitaitokilpailuja kannattaa hyödyntää

Nuoret osoittivat kilpailussa omaavansa erinomaisia oppimisen taitoja, kykyä organisoida ja hallita omaa ajankäyttöään, ongelmanratkaisutaitoa, vuorovaikutustaitoja, päätöksentekotaitoja, luovuutta ja riskinottokykyä. Kaikki yleisiä työelämävalmiuksia, joita he voivat hyödyntää työelämässä tai yrittäjinä.

Kilpailijoiden lisäksi myös valmennustiimin muut jäsenet ovat prosessin aikana kartuttaneet omaa osaamistaan. Kansainvälisten kilpailujen toimijoilla on runsaasti tietoa ja kokemusta muun muassa valmentavasta opettajuudesta, yksilöllisten opintopolkujen rakentamisesta, oman alansa kansainvälisestä kehityksestä, työelämäyhteistyöstä vieraissa kulttuureissa toimimisesta ja työelämän vaatimuksista. Tätä arvokasta osaamista soisin nykyistä paremmin hyödynnettävän opetuksen toteutuksessa ja kehittämisessä sekä kansainvälistymisen ja koulutusviennin edistämisessä. 

Unelmat toteen

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven piti kisatapahtuman alussa yhden parhaista EuroSkills- tai WorldSkills-tapahtumissa kuulemistani puheista. Löfven saapui lavalle hitsaajan varusteissa, kertoi omista henkilökohtaisista kokemuksistaan ja suuntasi sanansa suoraan ja yksinomaan nuorille. Löfven puhui unelmien merkityksestä ja kannusti kaikkia nuoria tavoittelemaan omia unelmiaan. Kilpailutoiminnan yhtenä tehtävänä on auttaa nuoria saavuttamaan unelmiaan. Aina yhtä hienoa on nähdä näiden unelmien toteutuminen, on se sitten oman parhaansa saavuttaminen tai mitali kansainvälisissä kilpailuissa.     

Kirjoittaja

Eija Alhojärvi
Toiminnanjohtaja, Skills Finland ry

Alhojärvi Eija

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi