Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Reformi on vietävä läpi

12.06.2017

Hallituskriisi tuli ammatillisen koulutuksen kannalta pahimpaan mahdolliseen aikaan. Eduskunnan on määrä käsitellä esitys ammatillisen koulutuksen uudeksi laiksi vielä kesäkuun aikana. Nyt on epäselvää, onko hallituksen esityksellä enemmistöä takanaan.

Lakiesityksen ja reformin pysähtyminen viestisivät opiskelijoille ja heidän vanhemmilleen sekä opettajille ja koulutuksen järjestäjille, ettei ammatillinen koulutus ole uudistamisen arvoinen. Näin ei saa käydä.

Puolustan reformin läpiviemistä, koska pidän sitä välttämättömänä koulutuksen uudistamisen kannalta. Esitetty ammatillisen koulutuksen laki ei ole paras mahdollinen, mutta se on parempi kuin nykytila leikkausten jälkeen.

Ammatillinen koulutus valmistautui suureen uudistukseen alkuvuodesta 2015, kun eduskunta käsitteli esityksiä järjestämisverkko- ja rahoituslaiksi. Ne lait jäivät säätämättä, joten viime vaalikauden saldoksi jäivät leikkaukset.

Tällä vaalikaudella leikkaukset on jo tehty ja nyt koulutuksen kenttä odottaa toiminnan uudistamista. Se on mahdollista vain uuden lain turvin.

Kirjoittaja

Petri Lempinen
Toimitusjohtaja AMKE ry

Lempinen Petri

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi