Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Peli poikki

24.09.2016

Kannamme yhdessä vastuuta Suomesta ja sen kohtalosta. Minä, sinä ja me kaikki yhdessä. Emmekä voi edes äänestämällä ulkoistaa vastuutamme politiikoille tai virkamiehille. Se ei katoa sulkemalla silmät tai katsomalla pois.

Köyhä Suomi päätti 1920-luvulla oppivelvollisuudesta kansan kouluttamiseksi ja yhteiskunnan rakentamiseksi. Tänään koulutuksen murentaminen näkyy kaduilla. Nyt tarvitsemme uuden annoksen valistusta, jolla ennakkoluuloihin vastataan ennen kuin on myöhäistä.

Ammatillisella koulutuksella on valtavan suuri tehtävä jokaisen suomalaisen tulevaisuuden rakentamisessa.

Puolet nuorista opiskelee peruskoulun jälkeen ammatillisessa koulutuksessa, joka myös tarjoaa työikäisille aikuisille laajimmat mahdollisuudet ammattitaidon kehittämisen.  Me koulutamme ja kasvatamme opiskelijamme ammattiin ja yhteiskunnan jäseniksi. Me otamme opiskelemaan myös heidät, joita muut oppilaitokset eivät huoli.

Kaveria ei jätetä.

Kahdeksan vuotta jatkuneen laman jälkeen meidän kaikkien on syytä miettiä suomalaisuuden perusarvoja, joita on rakennettu koulutuksen ja sivistyksen avulla. Arvoihimme on kuulunut mahdollisuuksien antaminen kaikille ja välittäminen heikommassa asemassa olevista. Tällaisessa Suomessa olen kasvanut ja kasvattanut lapseni.

Haluan, että tänään syntyvät saavat varttua yhtä hyvässä maassa. Siksi on aika viheltää peli poikki.

Kirjoittaja

Petri Lempinen
Toimitusjohtaja AMKE ry

Lempinen Petri

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi