Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Oppisopimuskeskuksesta työelämäpalveluihin

12.10.2017

Keski -Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keuda, uudisti organisaationsa vuoden 2017 alusta. Miksi?  Syy on varsin selvä: ammatillisen koulutuksen reformi ja asiakas. Niin opiskelija-kuin työelämäasiakkaankin tarpeet on nostettu toimintamme keskiöön. Asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseksi uudistimme myös organisaatiomme.  

Kaikki koulutuksen järjestäjät elävät muutosten aikaa: organisaatioita on trimmattu reformin mukaisesti, henkilöstöä valmennettu ajattelemaan asiakkaan etua ja tulosorientoitumista on korostettu. Nyt on selvästi asiakkaiden aikakausi. Asiakkaamme eivät kuitenkaan ole kiinnostuneita organisaatiorakenteestamme, vaan siitä miten palvelumme pelaavat. Asiakkaat arvostavat sitä, että saavat sitä, mitä tarvitsevat, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja sopivalla tavalla tarjoiltuna.

Keudan työelämäpalvelut toimii yhtymästrategiamme mukaisesti yritysten ja elinkeinoelämän kehittämiskumppanina ja tarjoaa palvelua ns. yhden luukun periaatteella. Keudan työelämäpalvelujen pääasialliset tehtävät koostuvat oppisopimustoiminnasta, myynnistä ja markkinoinnista, työelämätarpeiden ennakoinnista, omistaja-ja sidosryhmäyhteistyön koordinoinnista sekä yrityksille tarjottavasta rekrytoinnin ja uudelleen sijoittumisen tuesta. Koordinaatiota tarvitaan myös koulutussopimusasioissa, samoin kuin työpaikkaohjaajien koulutuksiinkin liittyen. 

Koska työelämäpalvelujen toiminnan pohjana on oppisopimustoiminta, eivät reformissa korostuva asiakaslähtöisyys sekä osaamisperusteisuus ole luonnollisestikaan uusia asioita. Yhden luukun palvelukonsepti haastaa meitä kehittämään osaamistamme, laajentamaan sähköistä asiointia, palveluiden tuotteistamista sekä aktiivisesti kuuntelemaan asiakkaidemme palvelutarpeita. Asiakkaiden moninaiset oppisopimustarpeisiin vastaaminen edellyttää myös sitä, että kilpailutamme ja hankimme tarvittaessa laadukkaita koulutuspalveluita laajasta oppilaitosverkostosta. Yritykset haastavat meidät uudistumaan. 

Keskeisiä yhteistyökumppaneitamme ovat omistajakuntien elinkeinotoimijat, paikalliset yrittäjäjärjestöt, kehittämisyhtiöt samoin kuin Uudenmaan Yrittäjät. Uskon, että kaikilla koulutuksen järjestäjillä tulee olemaan vahvempi rooli työ-ja elinkeinoelämän kehittämisessä sekä innovaatiotoiminnan tukemisessa. 

Keuda on solminut lukuisia kumppanuussopimuksia yritysten kanssa osoituksena pitkäkertoisesta, luottamukseen perustuvasta yhteistyöstä. Keudan sisällä yhteistyö opetus-ja koulutuspalvelujen kanssa tulee olla saumatonta ja mutkatonta. Toimialalähtöinen toimintamallimme antaa meille kaikille hyvän pohjan kehittää toimialakohtaisia palveluja.

Vietämme parhaillaan ensimmäistä valtakunnallista oppisopimusviikkoa. Yli 150 tapahtumaa eri puolilla Suomea valottavat työvaltaisimman koulutusmuodon eli oppisopimuskoulutuksen moninaisia mahdollisuuksia. Toivottavasti oppisopimuskoulutuksen mahdollisuudet tunnistetaan ja osataan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla koulutussopimuksen rinnalla. 

Ollaan rohkeita, kokeilevia, otetaan asiakkaat mukaan suunnittelemaan palveluitamme ja edistetään kaikin tavoin työelämäyhteistyötä. 

Mahatma Gandhin viisaat sanat, hiukan mukaellen, sopivat mielestäni nykytilanteeseemme:
”Asiakas on tärkein vierailija tiloissamme. Hän ei ole meistä riippuvainen. Me olemme riippuvaisia hänestä. Hän ei ole työmme keskeyttäjä. Hän on sen syy. Hän ei ole ulkopuolinen liiketoiminnassamme. Hän on sen olennainen osa. Me emme tee hänelle palvelusta. Hän tekee meille palveluksen antamalla meille mahdollisuuden tehdä niin.” 

Kirjoittaja

Anne Vuorinen
Keudan työelämäpalvelujen johtaja, Osaaja-lehden päätoimittaja

Vuorinen Anne

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi