Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Oppimaan robottien kanssa!

23.05.2017

Robotit tulevat kaikille elämän ja elinkeinon osa-alueille. Se on varmaa. Varmaa on myös, että ihminen tulee pärjäämään loistavasti maailmassa ja yhteiskunnassa, jossa suuri osa töistä ja tehtävistä hoituu roboteilla.

Loistavuus ei tietenkään ole itsestäänselvyys. Tulevaisuuteen varautuminen on tulevaisuuden aktiivista rakentamista ja huomion suuntaamista asioihin, joiden haluamme kehittyvän. Uskon vakaasti, että suurin osa meistä ihmisistä haluaa maailman kehittyvän parempaan suuntaan niin maapallon tilan kuin ihmisten elämän laadunkin osalta.

En nyt ala luettelemaan maailmaa parantavia robotteja, niitä on jo monia. Joistakin voit lukea vaikkapa täältä

Tavat miten meitä opetetaan ovat muuttuneet vuosien saatossa paljon. Jos verrataan tämän päivän luokkaopetusta vuoden 1955 luokkaopetukseen, voidaan puhua vallankumouksesta. Seuraavaa vallankumousta ei tarvitse odotella yhtä kauan kuin edellistä. Seuraavan vallankumouksen otsikoksi voisi laittaa superyksilöllinen opetus. Kyllä, sanon opetus, sillä oppiminen kaipaa tuekseen opetusta, hyvien opettajien avulla olemme kautta aikojen saavuttaneet merkittäviä oppimistuloksia. Kuinka moni muistaa innostuneensa jostain tietystä oppiaineesta juuri opettajan ansiosta?

Superyksilöllinen opetus voi perustua opetussuunnitelmiin perusainevalintojen osalta, mutta opetus ohjautuu robottiavusteisesti oppijan toimesta. Tässä esimerkki:

Robotti: Meillä on tänään aiheena historia ja teemana Ranska 1800- luvun alussa.

Oppija: Tulee mieleen Napoleon, milloin hän syntyikään?

Robotti: 1769, mitkä olivat hänen suurimmat tekonsa?

Oppija: Sanoisin sodat, erityisesti muistetaan Venäjän retki, jossa Napoleon menetti suuren osan sotilaistaan, mutta onnistui pysäyttämään venäläiset. Sota päättyi tasapeliin, jos näin voi sanoa.

Robotti: Totta! Napoleonilla oli vaikutusta myös Suomeen.

Oppija: Aivan, Napoleonin vaatimuksesta Venäjä hyökkäsi Ruotsiin, jonka seurauksena Suomesta tuli osa Venäjää vuonna 1809.

Robotti: Mitä vaikutuksia Napoleonin toiminnasta oli Ranskaan yhteiskuntana?

Oppija: (vastaa fiksusti, kuten me ihmiset yleensäkin teemme)

Robotti: Näetkö vastaavanlaisia merkityksiä nyky-yhteiskunnassa? Miten asiat pitäisi huomioida tulevaisuutta silmällä pitäen?

Ja näin edelleen. Opetuksesta tulee yhä keskustelevampaa, vuorovaikutteisempaa sekä monitahoisempaa. Robottiopeja riittää kaikille oppilaille, joten opiskelusta tulee yhä yksilöllisempää ja oppijan omalla päättelyllä ja ajattelulla on entistä huomattavasti suurempi merkitys. Oppimisesta tulee myös kehkeytyvää (emergenttiä), koska oppija voi kehitellä ajatteluaan oman kiinnostuksensa pohjalta vuorovaikutuksessa robotin kanssa.

Myös ammattiopetuksessa on tapahtunut vallankumous sitten ammattikoulutuksen alkuvuosien runsaat 60 vuotta sitten. Samanlainen superyksilöllisyys on suuri mahdollisuus ja jopa välttämättömyys ammattikoulutuksessa. Lisäksi luovuuteen, kriittiseen ajatteluun, omien kiinnostusten kohteiden kehittelyyn, oppimistaitoihin ja kekseliäisyyteen liittyvät kyvyt ovat ammatillisessa opetuksessa yhtä tärkeitä, kuin kaikissa muissakin koulutuksissa, tasoon tai ikäluokkiin katsomatta.

Tulevaisuuden koulussa, eikä ihmisillä yleensäkään, ole enää tietokoneita. Kaikki robotin kanssa käydyt vuoropuhelut tai niille puhutut tekstit tallentuvat pilveen tai robotin omiin aivoihin. Jatkuvasti kasvavasta ja syntyvästä uudesta materiaalista robotti tekee helposti dokumentteja erilaisiin tarpeisiin, esseitä, hakemuksia, puheita tai artikkeleita. Luovat teokset syntyvät yhteistyössä robotin kanssa, robotti tekee perustyön ja ihminen tuottaa inhimillisesti luovan osion. Robotit voivat myös tehdä luovia asioita, mutta ainakin itse uskon, että ihmisen luovuudella on oma erityinen merkityksensä myös tulevaisuudessa.

Robotit todellakin tulevat, ovat jo tulleet, kaikille elämän alueille. Tekoäly on vielä alkutekijöissään, mutta se kehittyy hurjaa vauhtia ja joiltakin osin se ylittää ihmisen älykkyyden. Kehitys on kuitenkin vielä meidän ihmisten käsissä. Niin kauan kuin voimme vaikuttaa, meidän on tehtävä kaikkemme, että tulevaisuus on hyvä meille kaikille.

Kaikki alkaa oivalluksesta ja oppimisesta, joka johtaa tekoihin. Robottien tulon olemme oivaltaneet, paljon jo oppineet – ryhtykäämme tekoihin!

Cristina Andersson on tietokirjailija, yrittäjä ja robotisaatioaktivisti. Hän toimii robotisaation, robotiikan ja tekoälyn, asiantuntijana eri ministeriöissä, yrityksissä ja oppilaitoksissa sekä myös mm. EU komission ja EU parlamentin tehtävissä. Cristinan ja dos. Jari Kaivo-ojan kirja BohoBusiness (Talentum 2012/2016) käsittelee laajasti robotisaation vaikutuksia.

Kirjoittaja

Cristina Andersson
Tietokirjailija, yrittäjä, robotisaatioaktivisti

Andersson Cristina

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi