Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Oppilaitokset ovat elinkeinoelämää varten

27.02.2017

Hyvät työntekijät ovat yritysten kasvun mahdollistajia ja kilpailukyvyn perusta.  

Ammatillisen koulutuksen ensisijainen tavoite täytyy olla työelämään hyvin valmennettujen työntekijöiden valmistuminen ja työelämäyhteyksien hyvä toteutuminen.

On tärkeää, että oppilaitokset kehittävät toimintaansa työelämän imussa. Vain aito ja oikea työelämäyhteys takaa sen, että oppilaitoksistamme valmistuu sellaisia ammattilaisia, jotka ymmärtävät työelämän vaatimukset. LVI-asentajan tulee jo hyvissä ajoin ymmärtää, että hänen työnkuvaansa voi kuulua muutakin kuin siistiä sisätyötä. Työelämäymmärrys kasvaa opiskelijalle parhaiten työelämässä harjoittelemalla.

Ammatillista koulutusta on tärkeää tarjota lähellä työpaikkoja. Elinkeinoelämälle on todella suuri menetys, jos toisen asteen opetusta keskitetään vielä nykyistä enemmän. Ongelmana ei ole toimipisteiden yhdistäminen autuskeskuksissa ja kaupungeissa vaan se, että toisen asteen ammatillista koulutusta ei enää tarjota siellä, missä työpaikkoja on. Tämä on myös oppilaitosten vetovoimahaaste, mutta erityisesti tulevaisuudessa tekemättä jäävän työn haaste. Niin metsäkoneenkuljettajan kuin kotipalvelussa työskentelevän kodinhoitajankin tulee sisäistää, että työ on jo luonteensa vuoksi paikkaan sitomatonta ja työolosuhteet ovat muuttuvia. Töiden tekemiseen tarvitaan ammattitaidon lisäksi oikeaa asennetta.

Tutkinnot ja koulutukset eivät takaa helppoa elämää, eikä sen tulisi olla tavoitekaan. Työn merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa on aika nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun, sillä kaikkia meitä tarvitaan.

Korkeakoulutusta ja yrittäjyyttä on ihannoitu jo liikaakin ja perusteettomasti verrattuna muuhun tunnollisen, hyvän työn tekemiseen. Meillä täytyy olla valmiita tekemään työtä, sekä yrittäjänä että työntekijänä ja koulutettuna. Viesti nuorille tulee olla, että kaikki työ on tärkeää.

Kirjoittaja

Maria Juurikka
palvelusektorin asiamies, Oulun kauppakamarin koulutus- ja työvoimavaliokunnan sihteeri

Juurikka Maria

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi