Onko ammatti-identiteetti historiaa ja missä se opitaan?

14.07.2015

Onko kosmetologin ammatti-identiteetti vielä kosmetologi, jos hän toimii tubettajana ja jakaa meikkivinkkejä tienaten elantonsa tämän päivän somemaailmassa. Tai miten mekaanikko säilyttää ammatti-identiteettinsä robotin kyljessä. Entä onko kodeissa lähihoitajana työskentelevän lähihoitajan identietti lähihoitaja vai yrittäjä.

Eräs ammatillisen koulutuksen toimija kyseenalaisti mennä vuonna koko ammatti-identiteetin käsitteen. Kisälli-perinne on hänen mukaansa historiaa. Individualismi syö ammatti-identiteetin. Muut identiteettipolut niin työminuutta niin paljon vahvempia, että ammatillisen osaamisen määrittelemä minuus jää katveeseen.

Olen erimieltä. Ammatillinen identiteetti määritellään omaan elämänhistoriaan perustuvaksi käsitykseksi itsestä ammatillisena toimijana. Se, millainen suhde minulla on työhön ja ammatillisuuteen, millaiseksi työssä ja ammatissa haluan tulla tai millaiseen porukkaan kuulun ja samaistun, on nuoren ja aikuisen kysymys tänäänkin. Tai oikeammin juuri tänään. Individualismia ja yksilöllisiä valintoja korostavassa yhteiskunnassa tarvitaan yhä enemmän tilaa pohtia sitä, mitä itse pidän tärkeänä ja mihin arvoihin, eettisiin tavoitteisiin ja uskomuksiin sitoudun.

Mihin tämä ammatti-identiteettin oppiminen sijoittuu tutkintojärjestelmässä? Missä opettaja parhaiten antaa oppijalle työvälineitä elämänmittaiselle identiteettityölle. Identiteettiä on eri aikoina rakennettu eri tavoin. Yhteistä näille tavoille on narraatioiden, kertomusten tapa luoda todellisuutta.  Luentosarjat tai edes pienryhmät sopivat tällaisen prosessin tukemiseen huonosti. Ammatti-identiteettiin kasvetaan kiinni kuulemalla toisen tarinaa ja kertomalla omaa.

Nykyisessä järjestelmässä on kyllä kohtia työstää ammatti-identiteettiä, mutta ne ovat tällä hetkellä vajaakäytöllä. Yllättäen vastaus löytyy lomakkeista ja kaavakkeista. Näen, että jo nyt tehtävät HOPSit, portfoliot ja näyttöjen kaavakkeet saavat nykyistä paremmin sisältöä ja merkitystä, kun ne valjastetaan vahvemmin identiteettityöhön. Viheliäiset hallinnolliset kaavakkeet ovatkin oiva menetelmä tiedostaa identeettiprosessi. Ja tästä opiskelijalle on hyötyä elämän mittaan useampaan kertaan.

Elinikäisen oppimisen merkeissä pitäisikin päivittää oma osaamisen cv:ni kuntoon.

Kirjoittaja

Riikka Reina
vt. toimitusjohtaja, AMKE ry

Reina Riikka