Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Ollaan ylpeitä erilaisuudesta – Pride!

01.07.2017

Elän maassa, jossa asuvat ihmiset ovat oppineet avartamaan ajatuksiaan ja tunteitaan. Tänään kaduilla voi nähdä tyylejä, jotka 1980-luvun lopulla kätkeytyivät SETAn vapautuspäiville. Olen iloinen, että enemmistö meistä suomalaisista sietää ja hyväksyy entistä enemmän ja aiempaa useammin ihmisten moninaisuutta.

Me olemme syntyneet erilaisiksi. Jokaisella meistä on oikeus olla oma itsensä, kunhan emme loukkaa muita ihmisiä ja kunnioitamme toistemme oikeuksia. Tämän periaatteen mukaisesti minä haluan elää. Näiden ajatusten eteen työskentelen osallistuessani koulutuksen kehittämiseen.

Meillä on taipumus rakentaa itsemme ja muiden väliin näkymättömiä muureja, jotka ovat usein vankempia kuin valtioiden rajat. Nämä muurit perustuvat arvoihin ja asenteisiin, joiden muovautumisessa koulutuksella on suuri merkitys.

Meillä kaikilla ammatillisen koulutuksen parissa työskentelevillä on suuri vastuu siitä, että koulutamme opiskelijoistamme hyviä, tasapainoisia ja sivistyneitä ihmisiä ja yhteiskunnan jäseniä. Ammattitaidon ja jatko-opintovalmiuksien lisäksi koulutus aina kehittää persoonallisuutta. Koulutustehtäväämme kuuluu, että ammatillista tutkintoa suorittavat ovat ennakkoluulottomia ja avoimia muita ihmisiä kohtaan.

Pride tarkoittaa ylpeyttä. Tänä päivänä olen ylpeä Suomesta, joka uskaltaa muuttua ja avautua.

Kirjoittaja

Petri Lempinen
Toimitusjohtaja AMKE ry

Lempinen Petri

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi