Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Ole hyvä!

07.06.2017

Taitaja2017 tapahtuman slogan oli tänä vuonna Ole hyvä! Tällä lausahduksella haluttiin viestittää sitä, että me kaikki olemme hyviä jossakin ja meidän jokaisen tulisi olla ylpeitä omasta osaamisestamme.

Usein suomalaisina meillä on taipumus vähättelyyn. Miksi vähättelemme saavutuksiamme? Saavutusten eteen on usein uhrattu paljon tunteja, ehkä käyty läpi monia tunteita ja asetettu itsemme epämukavuusalueelle. Kaiken työn jälkeen on ansaittua olla ylpeä. Kantaa omaa osaamistaan ylpeydellä ja jakaa sitä rohkeasti muille.

Se mitä opettajat, opinto-ohjaajat ja muu koulun henkilökunta tekevät meidän kaikkien opiskelijoiden vuoksi, jotta pääsisimme tavoitteisiimme, on arvostettavaa. Minun oppimisympäristössäni Lapin matkailuopistossa olen päässyt kehittämään osaamistani opettajien avulla, saanut kokemusten ja elämysten kautta paljon uutta tietoa ja taitoa tulevaisuutta varten. Unohtamatta mahtavia matkailualan työharjoittelupaikkoja Rovaniemellä, jotka antavat kosketuksen oikeaan työelämään.

Edellä mainittujen tekijöiden avulla sain tänä keväänä nousta lavalle Taitajien Taitajana. On suuri kunnia päästä edustamaan ammatillista osaamista ja kehittämään sitä. Kannustan jokaista osallistumaan ammattitaidon suomenmestaruuskilpailuihin ja haastamaan itsensä. Teistä jokainen voi olla vuoden 2018 Taitajien Taitaja!

Kirjoittaja

Noora Latvakoski
Taitajia Taitaja, matkailualan opiskelija, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Latvakoski Noora

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi