Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Monimuotoisuus on voimaa – erikoistuneiden kouluttajien rooli

27.10.2015

Ammatillisen koulutuksen reformin sanotaan tähtäävän toimintatapojen muutokseen, jossa koulutus vastaisi elinkeinoelämän muuttuviin tarpeisiin tehokkaammin, joustavammin ja pienemmin kustannuksin.  Asiakaslähtöisyyden vahvistaminen ja yksityiskohtaisen sääntelyn purkaminen ovat ehdottomasti ammatillisten koulutuksenjärjestäjien etu.

Ammatillisten kouluttajien joukko on monimuotoinen. Alueellisten koulutuksen järjestäjien perustehtävänä on kouluttaa osaavaa henkilöstöä alueensa elinkeinoelämän tarpeisiin. Kustannussäästöt johtavat helposti tilanteeseen, jossa pieniä koulutusaloja joudutaan karsimaan ja harvinaisten alojen koulutus uhkaa nykyisestäänkin vähentyä. Valtakunnalliset, erikoistuneet toimijat pitävät huolta harvinaisten alojen koulutustarjonnasta valtakunnallisesti ja pystyvät näin tehokkaasti ja nopeasti täydentämään alueellisten toimijoiden tarjontaa. Erikoistuneet toimijat ovat myös oman toimialansa kehittäjiä ja erikoisosaajia. Tämä kustannustehokas työnjako ja joustava toimintamalli on syytä jatkossakin turvata, jotta koulutustarjonta ja osaamisen kehittäminen eivät millään alueella kapenisi.

Koulutuksen järjestäjät ovat pääosin tunnollista väkeä, jotka noudattavat määräyksiä ja yrittävät tuottaa toiminnastaan hallinnon kaipaamaa tietoa. Kun käytetään julkisia varoja, sääntelyä ja valvontaa tarvitaan. Nykyistä sääntelyä voidaan kuitenkin keventää tietoteknisten ratkaisujen avulla, poistamalla rinnakkaista tilastointia, avaamalla yksityiskohtaisesti kohdennetut avustusmuodot kaikille kouluttajille ja kuuntelemalla elinkeinoelämän palautetta. Ammatillisen koulutuksen monimutkainen, joustamaton tutkintorakenne ja lisäkoulutuksen oppisopimuksiin rakennettu byrokratia eivät palvele työnantajia.  Työnantajat ja opiskelijat ovat yleensä kiinnostuneempia uudesta tiedosta ja oppimisesta kuin tutkinnoista.

Ammatillisen koulutuksen reformia tarvitaan. Sen onnistuminen riippuu nyt siitä, tehdäänkö reformi asiakaslähtöisyyden näkökulmasta. Kaikki kouluttajat eivät ole monialaisia perustutkinto- ja aikuiskouluttajia, mutta ovat vahvoja omien toimialojensa kehittäjiä ja oman asiakaskuntansa osaamisen edistäjiä.

Kirjoittaja

Eeva Hämeenoja
rehtori, toimitusjohtaja Suomen ympäristöopisto SYKLI

Hämeenoja Eeva

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi