Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Mistä ammattiosaajia teknologiateollisuuden yrityksiin?

21.09.2017

Ammattiosaajille olisi tarjolla mielenkiintoisia töitä yrityksissä, mutta osaajia ei löydy riittävästi. Ammatillisista oppilaitoksista valmistuvien opiskelijoiden määrä ei riitä täyttämään yritysten tarvetta. Teknologiateollisuuden yrityksiin tarvitaan ympäri Suomea osaajia mm. hitsaukseen ja koneistukseen. Oppilaitosten ja yritysten on yhteistyössä kehitettävä nopeita ja joustavia ratkaisuja osaajapulaan.

Vetovoimaverkosto ideoi
Kone- ja tuotantotekniikan opetusta järjestävät oppilaitokset ovatkin yhteistyössä käynnistäneet vetovoimaverkoston, jossa on mukana yli 60 ammatillista oppilaitosta. Verkostossa on kehitetty toimenpiteitä, joilla peruskoulun päättäviä oppilaita innostetaan opiskelemaan kone- ja tuotantotekniikkaa.

Esimerkiksi Varsinais-Suomessa toteutettavassa VetoVoimaa -hankkeessa on panostettu nuoriin viestinviejiin ja opiskeluun hakeutuminen lisääntynyt jopa kolminkertaiseksi aikaisempaan vuoteen verrattuna. Teknologiayrityksissä työskentelevät nuoret ammattiosaajat kertovat, että he pääsevät vaikuttamaan siihen millaisessa maailmassa elämme. Nuoret kuuntelevat nuoria pohtiessaan peruskoulun jälkeisiä opiskeluvaihtoehtoja.

Savon koulutuskuntayhtymä taas toteuttaa Työpaikalla tapahtuu -hanketta, jossa kehitetään alueen elinkeinoelämän, opiskelijoiden ja ammatillisen koulutuksen kanssa yhteisiä toimintamalleja. Syksyn 2017 aikana ammatillisen perustutkinnon opiskelun aloittavat opiskelijat suorittavat puolet opiskelustaan yrityksissä. Opiskelijat pääsevät myös yrityksiin oppimaan jo ensimmäisenä opiskeluvuonnaan.

Ammatillinen koulutus ja osaaminen näkyvät
Ammattioppilaitokset ja teknologiayritykset avaavat ovensa peruskoulun oppilaille, opettajille, opinto-ohjaajille marraskuun viimeisenä tiistaina 28.11.2017. Valtakunnallinen toista kertaa toteutettava TeknologiaTiistai tekee ammatillisen osaamisen näkyväksi eri puolilla Suomea.

Yritykset toivottavat erityisesti peruskoulun oppilaiden vanhemmat tervetulleiksi tutustumaan alueella toimiviin yrityksiin. Mielikuva yritysten toiminnasta tarvitsee päivitystä ja nykyaikaiset tuotantolaitokset näkemällä vanhat mielikuvat muuttuvat.

Teknologiatapahtumia toteutetaan myös siellä, missä vanhemmat liikkuvat, ja päivän aikana kauppakeskuksissa voi tutustua robotiikkaan ja hitsaukseen simulaattoreiden avulla. TeknologiaTiistaita toteuttavat kaikki kone- ja tuotantotekniikan koulutusta järjestävät ammatilliset oppilaitokset.

MyTech-ohjelma tavoittaa nuoria
Kiinnostus syntyy tekemällä ja kokemalla. Kouluihin uusien opetussuunnitelmien myötä tuleva ilmiölähtöinen oppiminen antaa mahdollisuuden rakentaa nuoria innostavia ja kiinnostavia sisältöjä. On tärkeää avata nuorten kuvaa tulevaisuuden työelämästä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista jo peruskoulun 7.-8.-luokilla. Teknologiateollisuuden uusi valtakunnallinen MyTech-ohjelma yhdistää kouluissa opetettavia asioita meitä kaikkia ympäröivään maailmaan uudella tavalla. 

Lue lisää TeknologiaTiistaista

Lue lisää MyTech-ohjelmasta

Kirjoittajat

Laura Juvonen
Johtaja, Teknologiateollisuus ry Kasvu ja uudistuminen

Juvonen Laura

Anne Ahkola-Lehtinen
asiantuntija, Teknologiateollisuus ry

Ahkola-Lehtinen Anne

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi