Med passion för att skapa framtiden!

26.04.2021

Som utbildningsanordnare behöver vi ständigt sträva efter att erbjuda utbildningar och kompetensutveckling som svarar både mot individens och arbetsmarknadens behov. Arbetsmarknaden är i fortgående utveckling och våra regionala näringslivsstrukturer förändras i en allt snabbare takt. Under veckan har vi i media fått ta del av såväl positiva som negativa beslut kring detta. Jag syftar på företagsetableringen av en batterifabrik i Vasa, där ny industrihistoria skrivs med skapande av kanske tusentals nya arbetsplatser. Nästan samtidigt meddelas att en anrik massa- och pappersindustri stängs i Veitsiluoto i Kemi. Dessa två olika exempel visar på en utmaning som pågått under hela 2000-talet, där snabba förändringar gör att arbetskraften och kompetens inte nödvändigtvis möter behovet.

Vi måste våga uttrycka visioner och fortsätta drömma om det goda livet och ett välfungerande samhälle där framgång nås via gemensamma värderingar, ömsesidig respekt och samarbete. Jag vill att vi fokuserar på möjligheter och har blomstrande passion att skapa framtiden med tydliga målsättningar och klara delmål. En nära växelverkan och kompanjonskap mellan yrkesutbildningen och näringslivet är grunden för att behovet och utbudet av arbetskraftens kompetens och kunnande möts. Utbildningsvägarna allt från småbarnspedagogiken via den grundläggande utbildningen till andra och tredje stadiet måste fortsätta utvecklas med tillräckliga ekonomiska resurser. Utbildning och kunnande utgör grunden i vårt samhälle, stärker sysselsättningen och en hållbar tillväxt samt en stark tro på framtiden!

Optimas direktör Max Gripenbergs intressen utanför arbetet: Jag tillbringar mycket tid tillsammans med familjen. På fritiden hittar du mig på terrängcykeln i Jakobstadsregionen och på sommaren trivs jag bäst på stugan i Ingå skärgård.

Kirjoittaja

Max Gripenberg
Direktör, Optima samkommun

Gripenberg Max