Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Malttia ammatillisen reformin henkilöstöasioiden ratkaisuihin

26.09.2017

Vuoden 2018 alussa voimaan tuleva ammatillisen koulutuksen reformilaki pakottaa koulutuksen järjestäjät miettimään myös henkilöstökysymyksiä.  

Pitääkö työsuhteiset opettajat siirtää virkasuhteisiksi ja jos pitää, niin milloin? Liittyykö virkoihin siirtämiseen palvelussuhteen ehtojen muutoksia? Vaikuttaako reformin alkaminen 1. tammikuuta 2018 automaattisesti sovellettaviin kunnallisen opetushenkilöstön virkaehtosopimuksen (OVTES) litteisiin? Milloin tiedetään mahdollisista OVTES:n uusista työaikajärjestelmistä?

Muutoksia ei tarvitse tehdä vuoden 2018 alussa

Mikään nykyisistä OVTES:n sovellettavista osioista tai liitteistä ei poistu käytöstä 2018 alussa eikä sen jälkeenkään ilman, että siitä sovitaan KT Kuntatyönantajien ja OAJ:n välillä.

Sovellettavien virkasopimusten suhteen olemme viisaampia helmikuun 2018 alussa. Silloin tiedetään, onko tulossa jotain uutta nykyisten OVTES:n määräysten lisäksi. Jos KT:n ja OAJ:n välisissä sopimusneuvotteluissa onnistutaan korvaamaan nykyiset määräykset uudella vuosityöaikamallilla, ratkaisu tulee voimaan joko 1.8.2018 tai mahdollisesti paikallisten valmiuksien mukaisesti tätä myöhemmin.

Reformilain siirtymäsäännöksen (139 §) mukaan työnantaja voi viranhaltijalaista poiketen ottaa palveluksessa oleva työsuhteinsen opettajan vastaavaan virkasuhteeseen ilman julkista hakumenettelyä. Tämä mahdollisuus on lain mukaan voimassa vuoden 2018 loppuun, joten tämänkään asian kanssa ei kannata hätäillä. On myös huomattava, että palvelussuhteen muuttuminen työsuhteesta virkasuhteeksi ei tarkoita sovellettavan OVTES:n osion tai liitteen muuttumista,  esimerkiksi aikuiskoulutuskeskuksen kouluttajan siirtämistä E osiosta C osion liitteeseen.

KT on mukana kelpoisuusasetuksen muutoksia valmistelevassa työryhmässä. Ilmoitamme kelpoisuuksien muutoksista koulutuksen järjestäjille heti, kun uudet säädökset ovat varmistuneet.

KT ohjeistaa reformiin liittyvissä henkilöstökysymyksissä kuluvana syksynä ja ensi keväänä. KT ja  Avaintyönantajat AVAINTA ry tekevät  vielä tänä syksynä koulutuksen järjestäjille ohjeistuksen henkilöstökysymysten aikataulusta, joten ne voivat varautua 2018 voimaan tuleviin muutoksiin.

Me KT:ssa ja Avaintassa olemme kiinnostuneita kuulemaan, mitä mahdollisia muita henkilöstökysymyksiä ammatillisen koulutuksen reformin alku on tuonut opetuksen järjestäjien pähkäiltäväksi. Eli ottakaa yhteyttä, niin voimme auttaa yhteisellä ohjeistuksella.

Kirjoittaja

Hannu Freund
neuvottelupäällikkö, KT Kuntatyönantajat

Freund Hannu

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi