Lisävirastolle on vaihtoehto

24.03.2021

Lausunnoilla on parhaillaan luonnos laista, jonka voimaan tultua Suomessa olisi jälleen yksi virasto lisää - Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Tavoitteeksi esitetään palvelujen yhteen sovittaminen ja työikäisen väestön osaamisen kehittämisen edistäminen sekä osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen. 

Virastolle on olemassa edullisempi ja ketterämpi vaihtoehto. 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät toimivat kattavasti eri puolilla maata. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa joustavasti aikuisten koulutuksen tutkintojen lisäksi tutkinnon osien ja niitä pienempien kokonaisuuksien sekä ammatillista osaamista syventävien ja täydentävien koulutusten avulla. 

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä niiden osat ovat keskeinen aikuisten osaamisen kehittämisen väylä niin omaehtoisena koulutuksena ja oppisopimuksella kuin työttömyysturvan turvin ja henkilöstökoulutuksena.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palveluja voidaan nykyrakenteessa parantaa seuraavasti:
1) Opetushallituksen valmiutta hyväksyä nopeasti jo voimassa oleviin tutkintoihin uusia osaamisaloja sekä tutkinnon osia. 
2) Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen muodostumista kehitetään niin, että tutkintoihin voidaan sisällyttää paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa. Nyt tämä mahdollisuus on vain muutamassa tutkinnossa, kuten taideteollisuusalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä tekstiili- ja muotialan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot.
3) Kehitetään kaikkien ammatillisten tutkintojen muodostumista joustavammiksi ja mahdollistetaan, että niihin voi sisällyttää vielä enemmän tutkinnon osia toisista ammatillisista tutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin korkeakouluopintoja.
4) Ammatillisen koulutuksen rahoituksessa nostetaan ja selkeytetään perusrahoitusta niin, että tutkinnon osia pienempien kokonaisuuksien ja ammatillista osaamista syventävien ja täydentävien koulutusten toteutukset ovat kannattavia. Rahoituksessa tulisi huomioida entistä paremmin koulutukseen hakeutuminen, ohjaamotoiminta sekä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut.
5) Alueille muodostetaan Varsinais-Suomessa toimivan Ennakointiakatemian kaltaisia koulutuksen järjestäjien yhteisiä ennakointiverkostoja.
6) Työelämän kehittämistehtävä (TYKE) palautetaan koulutuksen järjestäjien järjestämisluvassa määritellyksi tehtäväksi ja siihen osoitetaan riittävä rahoitus.

Nämä toimenpiteet eivät edellytä uuden hallintoviraston perustamista ja niillä pystytään vastaamaan kaikkiin kehittämistarpeisiin. Henkilöstökoulutuksen toteuttamiseen on riittävät edellytykset kilpailutuksen kautta.

Raision seudun koulutuskuntayhtymän johtaja, johtava rehtori Maria Taipale työn ulkopuolella: olen kulttuurin harrastaja – kirjoitan, luen, musisoin ja teen savitöitä. Olen myös innostunut kuntoilemaan ja liikkumaan.

Lue myös AMKEn lausunto luonnokseen laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukseksi

Kirjoittaja

Maria Taipale
johtava rehtori, Raision seudun koulutuskuntayhtymä RASEKO

Taipale Maria