Lisää liikettä, parempia oppimistuloksia

12.05.2017

Liikuntaa markkinoidaan yleensä sen positiivisilla terveysvaikutuksilla. Oppilaitoksissa näkökulma voisi kuitenkin olla toinen. Vaikka terveyden edistäminen on tärkeää, oppilaitoksissa vielä kiinnostavampaa on liikkeen lisäämisen kiistattomat vaikutukset oppimiseen.

Opiskelijan fyysisen aktiivisuuden määrä ja erityisesti koulupäivän aikainen liikunta ovat tutkimusten perusteella yhteydessä hyviin arvosanoihin. Liikunta vaikuttaa myönteisesti muistiin ja parantaa keskittymiskykyä. Fyysisen aktiivisuuden määrän lisäämisen on todettu myös vähentävän häiriökäyttäytymistä oppilaitoksissa.

Lisää hyviä vaikutuksia liikkeen lisäämisestä saadaan, kun vaikkapa taukoliikunnan suunnitteluun ja toteutukseen otetaan mukaan opiskelijat. Yhdessä tekeminen, esimerkiksi pienten liikuntatapahtumien tai miniturnausten järjestäminen, parantaa yhteishenkeä ja kiinnittää opiskelijoita oppilaitokseen. Ja kun opiskelija pääsee vaikuttamaan oppimisympäristöönsä, se tuntuu entistä enemmän omalta.

Fyysisen aktiivisuuden lisääminen opiskelijoiden päivään on yksinkertaisia valintoja ja pieniä tekoja arjessa – säännöllisesti. Ensin on tehtävä päätös siitä, nähdäänkö liikkeen lisääminen tavoiteltavana asiana vai ei? Halutaanko fyysisen aktiivisuuden tarjoamat mahdollisuudet oppimistuloksiin ja työrauhaan hyödyntää? Jos ja kun näin on, voidaan lähteä lisäämään liikettä opiskeluympäristöön ja opetukseen.

3 + 1 askelta liikkuvaan kouluun

SAKU ry toteutti syksyn 2016 aikana Liikkuva amis -kiertueen, jonka aikana vierailtiin tapaamassa yli 30 oppilaitoksen johtoa ja henkilöstöä sekä liikuttamassa opiskelijoita. Kiertueen aikana käydyissä keskusteluissa pohdittiin arkisen liikuttamisen keinoja ja kartoitettiin kaikkea sitä, mitä on jo tehty.

Yhdessä totesimme, että kolmella askeleella ollaan jo pitkällä:

  1. Fyysisen aktiivisuuden mahdollistaminen opiskelupäivän aikana. Kuntosalit ja liikuntasalit on tehty käyttämistä varten. Lisäksi roikkumistangot, kuntopallot, jumppanauhat, tasapainolaudat, leuanvetotangot, pingispöydät ja nyrkkeilysäkit ovat juuri sellaisia arkisia liikkeen lisääjiä, jotka tuottavat sekä terveys- että oppimishyötyjä.
  2. Liiallisen istumisen vähentäminen. Ammattiopinnot ovat osin fyysisesti kuormittavia, mutta iso osa opiskelijoista istuu silti päivän aikana liikaa. Istumisen tauottamiseen on olemassa paljon valmista tukimateriaalia (esimerksi Let’s Move It -hankkeen tuottama koulutuspaketti), mutta näihin talkoisiin on saatava mukaan opettajakunta laajasti.
  3. Liikunnan integroiminen ammattiaineiden opetukseen. Ammattiaineen opetuksen yhteydessä opiskelijalle pitäisi tulla ymmärrys siitä, mitä tuleva ammatti fyysisesti vaatii ja miksi liikunta on tärkeää. Riittävä fyysinen suorituskyky ja työergonomia ovat tärkeää osaamista, kun rakennetaan kestävää ammattitaitoa.
     

Kolmen askeleen polulle tarvitaan tueksi vielä yksi iso asia: henkilöstön esimerkki. Kun ammattiaineen opettaja vetää ryhmälleen taukojumpan, rehtori osallistuu käytävällä leuanvetohaasteeseen ja kieltenopettaja muistaa välillä nostaa porukan jaloittelemaan, ollaan asian ytimessä. Pieniä, arkisia tekoja säännöllisesti.

Apua ja tukea kehittämispolulle

Liikkuva koulu -ohjelma laajenee tämän vuoden aikana toiselle asteelle, ja vielä toukokuun aikana odotamme päätöksiä siitä, mitkä toisen asteen oppilaitokset saavat kehittämistyönsä tueksi Liikkuva koulu -avustusta. Liikkeen lisääminen ei kuitenkaan edellytä erillistä hankeavustusta ja suuria taloudellisia panostuksia, vaan liikkeelle voi lähteä muutenkin. Esimerkiksi Liikkuvaamis.fi-sivustolle on koottu vinkkejä liikkeen lisäämiseen ja SAKU ry tarjoaa tukea kehittämispolulle liikkuvaksi kouluksi. Annetaan amisten liikkua!

Kirjoittaja

Saija Sippola
toiminnanjohtaja, SAKU ry

Sippola Saija

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi