Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Laadukas ohjaus työpaikoilla

13.10.2017

Ammatillisen koulutuksen reformin valmistelun aikana on käyty runsaasti keskustelua koulutuksen siirtymisestä työpaikoille. Tiivis työelämäyhteys on ammatillisen koulutuksen vahvuus ja yksi sen vetovoimatekijöistä. Mahdollisuus opiskella ja oppia aidoissa työympäristöissä on tärkeää paitsi ammattiosaamisen hankkimiselle myös opiskelijan ammatti-identiteetin muodostumiselle. Kädentaitojen lisäksi työpaikoilla opitaan tärkeitä työelämän pelisääntöjä.

Tavoitteellinen ja laadukas oppiminen työpaikoilla asettaa kuitenkin haasteita ohjaukselle. Opiskelijat tarvitsevat työpaikoilla käytännön ohjausta päivittäisissä työtehtävissä toimimiseen. Työkohteet on suunniteltava ja työtehtävät järjestettävä siten, että ne tukevat tavoitteena olevan osaamisen hankkimista. Työpaikkaohjaajien rooli tässä kokonaisuudessa on merkittävä. Koulutuksen järjestäjien tärkeänä työnä on perehdyttää työpaikkaohjaajat ja työelämän arvioijat tehtäviinsä. Laadukas työpaikkaohjaus edellyttää myös sitä, että työpaikkaohjaajien oma osaaminen on ajan tasalla. Työpaikoilla on huolehdittava siitä, että työpaikkaohjaajina toimivat pääsevät säännöllisesti ammattitaitoa ylläpitävään ja sitä kehittävään koulutukseen.

Opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma on jatkossa keskeinen työpaikalla oppimisen laatua ohjaava elementti. Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa työpaikan edustaja osallistuu opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimiseen. Suunnitelmia laadittaessa ja niitä päivitettäessä on olennaista kysyä, mitä työpaikalla on tarkoituksenmukaista ja mahdollista oppia. Koulutussopimuksessa työnantajan velvollisuuksiin kuuluu mm. opiskelijan osaamisen kehittymisen seuranta ja siitä raportointi koulutuksen järjestäjälle. Koulutustyöpaikkojen soveltuvuutta arvioitaessa on tärkeää varmistaa, että työpaikoilla tunnetaan opiskelijoiden ohjaukseen liittyvät, mm. työlainsäädännöstä tulevat vastuut ja velvoitteet.

Oppimisen laatu työpaikoilla toteutuu vain hyvässä yhteistyössä. Pitkin syksyä järjestetään eri puolilla maata työpaikalla järjestettävää koulutusta koskevia tilaisuuksia. Muistetaanhan, että tietoa työpaikalla oppimista koskevista muutoksista tarvitsevat työnantajien lisäksi työpaikkaohjaajat ja työelämän arvioijat.

Kirjoittaja

Riina Nousiainen
Koulutuspoliittinen asiantuntija, STTK ry

Nousiainen Riina

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi