Koulutuksella yhteiskuntarauhaa

19.08.2015

Kuuntelin elokuun alussa hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen tiedotustilaisuuden yhteiskuntasopimuksesta ja siitä ajatukset eteni miettimään yhteiskuntarauhaa. Mitä tarkoittaa yhteiskuntarauha? Itselleni se tarkoittaa, että yhteiskunnassamme, siis Suomessa, on turvallista asua ja elää. Maassa vallitsee ainakin jossain määrin yhtenevät arvot kansalaisten kesken. On selkeät pelisäännöt, joiden mukaan toimitaan ja voimme luottaa, että kaverikin toimii niin. On rauhallista, on lupa olla oma itsensä.

Itse koen, että koulutus on yksi oleellisimmista välineistä yhteiskuntarauhan rakentamisessa ja varmistamisessa. On tärkeää, että me kaikki ymmärrämme, miten yhteiskunta toimii ja mikä on oma roolimme siinä. Hyvä on tietää, mitä pitää huomioida, kun yksi puolue lupaa yhtä ja toinen toista, tai vakuuttavat asiantuntijat lausuvat päinvastaisen tuntuisia analyysejä vaikkapa Suomen taloudesta tai Itämeren tilanteesta, tai mediat tuovat samasta tapahtumasta eri painotuksia esiin. Nyky-yhteiskunnassa ja varsinkin siinä huomisen yhteiskunnassa tieto ja tiedon käsittely on entistä tärkeämpää hallita tai ainakin ymmärtää sitä. Meillä kaikilla on tavalla tai toisella pääsy internetin ihmeelliseen maailmaan, jossa alkaa olla tavoitettavissa ”kaikki maailman tieto”, niin oikea kuin väärä, tuore ja vanha, värittynyt ja mustavalkoinen, tarpeellinen ja tarpeeton ja kaikki näiden väliltä. Parhailla tämä tieto on jatkuvasti kädessä, sen älylaitteen kautta. Tässä tietotulvassa yhteiskunnan toiminnan ymmärtäminen on entistäkin tärkeämpää. Pitää osata suodattaa tietoa, yhdistellä sitä, hakea tietoa useammasta lähteestä, tuntea taustat soveltaakseen hankkimaansa tietoa arjessa, työssään ja opinnoissaan. Ja vielä tämänkin jälkeen mielellään nukkua yön yli ennen kuin ilmaisee mieltä kuohuttaneen tiedon synnyttämän räväkän mielipiteensä. Näiden seurauksistahan on viime aikoina mm. puhuttu termeillä vihapuhe. Koulutus on avain yhteiskuntarauhaan myös digiyhteiskunnassa.

Yhteiskuntasopimus pyrkii omalta osaltaan yhteiskunnan positiiviseen kehittymiseen, vaikka sen tavoitteissa puhutaankin tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamisesta, julkisen talouden tasapainotuksesta ja työpaikkojen luomisesta. Pintaa raapaisemalla tästä löytyy yhteiskuntarauhaan liittyviä ajatuksia siitä, että meillä on yhteinen päämäärä, Suomen ja suomalaisten hyvinvointi ja menestyminen, työ ja turvallisuus. Mutta tavallaan samalla tasapainoillaan sen kanssa, että yhteiskuntarauhaa koetellaan tavoitteisiin edetessä. Itse toivoisin malttia ja ymmärrystä sille, että mm. tämän ponnistelun hedelmiä nautitaan vasta vuosikymmenen päästä, mutta ilman toimia, niitä hedelmiä on turkasen paljon vähemmän. Mutta ennen kaikkea toivon, että koulutuksen merkitys yhteiskuntarauhan kulmakivenä, sen kaikilla asteilla, muistetaan myös näissä neuvotteluissa.

Kirjoitus on julkaistu Pohjolan Sanomissa 18.8.2015.

Kirjoittaja

Virpi Lilja
Kuntayhtymän johtaja, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja AMKE ry:n hallituksen jäsen

Lilja Virpi