Koulutimme opettajia – oppilaitosjohtaja, oletko valmis?

19.04.2021

Kuusi vuotta sitten lääkintöneuvos Sakari Alhopuro lahjoitti Suomen Yrittäjille miljoona euroa opettajien täydennyskoulutukseen. Järjestimme runsaasti koulutuksia yrittäjyydestä ja yrittäjyyspedagogiikasta eri puolilla Suomea. Koulutuksia toteutettiin yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Merkittävä joukko osallistujista oli ammatillisia opettajia. 

Opettajilta kerätyn palautteen mukaan täydennyskoulutus on hyvä tapa innostaa yrittäjyyskasvatukseen sekä antaa työkaluja sen toteuttamiseen.

Vuotavatko opit seinistä ulos kuin hukkalämpö?

Koulutuksesta on kuitenkin matkaa siihen, että opettaja toteuttaa yrittäjyyskasvatusta opetuksessaan. Kuinka pitkä tuo matka on teidän oppilaitoksessanne? Vuotavatko opettajien uudet opit oppilaitoksen seinistä ulos kuin hukkalämpö? Vai löytyykö osaamiselle areena, jossa sitä voi käyttää, syventää ja laajentaa? 

Opettajille tehdyn kyselytutkimuksen mukaan oppilaitosjohdolla on merkittävä rooli siinä, pääseekö opettajan yrittäjyysosaaminen käyttöön vai sammuuko innostuksen liekki jo alkumetreillä. Tarvitaan suotuisa ja mahdollistava oppilaitosympäristö sekä kannustusta ja velvoitteita yrittäjyyspedagogiikan toteuttamiseen. 

Miten opettajan yrittäjyysosaaminen saadaan käyttöön?

Hyvällä johtamisella voidaan välttää osaamishävikkiä sekä jalostaa opettajien osaamisesta entistä parempaa ja käyttökelpoisempaa. Tässä matkan varrella koottuja oppeja, joilla opettajien osaamista vapautettiin käyttöön oppilaitoksissa:

  • Oppilaitoksen yrittäjyyskasvatussuunnitelmat ovat ajan tasalla. Yrittäjyyskasvatusta kehitetään yhdessä ja kokonaisvaltaisesti ja sitä on riittävä määrä opetussuunnitelmissa. 
  • Opettajat tietävät, mitä osaamista ja tekoja heiltä odotetaan yrittäjyyskasvatuksessa nyt ja tulevaisuudessa. Parhaimpia ovat tavoitteet, jotka tuntuvat opettajan arjessa. Tavoitteista viestitään selkeästi ja usein.  
  • Opettajilla on mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa yrittäjyyttä tukevaa opetusta itsenäisesti. On kuitenkin hyvä muistuttaa valmiista materiaaleista sekä asiantuntijakumppaneista. Niiden suunnitelmallinen hyödyntäminen vähentää työtaakkaa ja tuo lisää laatua tekemiseen. 
  • Opettajilla on kollegoiden tuki sekä mahdollisuus kokemusten jakamiseen ja tiimiopettajuuteen. Aika ajoin opettajia törmäytetään yli perinteisten rajojen. Yrittäjyyskasvatustyö ja yhteinen kehittämisaika on resursoitua.
  • Yhteistyö alueen yritysten kanssa on monipuolista ja pitkäkestoista.
  • Opettajilla on pääsy monipuoliseen ja käyttäjälähtöiseen täydennyskoulutukseen. Tätä opettajat toivovat edelleen, ja usein itsensä lisäksi myös kollegoille. 

Yrittäjäosaaminen hyödyksi kaikille

Yrittäjyyskasvatuksen edistäminen on pitkäkestoista ja sinnikästä puurtamista, aivan kuten yrittäjyyskin. Oppilaitosjohdolta tarvitaan jatkuvaa aktiivisuutta, toistoa, seurantaa ja positiivista kannustusta. Se on kuitenkin vaivan väärti, sillä yrittäjämäiset valmiudet ja yrittäjyysosaaminen ovat elintärkeä osa tulevien ammattiosaajien työnkuvaa, toimivatpa he sitten työntekijöinä tai yrittäjinä.

Suomen Yrittäjien projektipäällikkö Päivi Ojala työn ulkopuolella: Vapaa-ajalla minut löytää kirjastosta, kirpputoreilta, luontoreiteiltä tai hiihtoladulta. Vietän aikaa perheeni kanssa, mm. harrastuskuskina sekä erilaisissa kulttuuri- ja tiedekohteissa. Pidän matkustamisesta ja rentoudun lukemalla kauno- ja ammattikirjallisuutta sekä lehtiä ja -blogeja.

Kirjoittaja

Päivi Ojala
projektipäällikkö, Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria Suomen Yrittäjät

Ojala Päivi