Kirje joulupukille

21.12.2017

Tänä jouluna minulla on yksi toive joulupukille. Toivon, että kaikki peruskoulun päättävät oppisivat lukemaan, ymmärtämään lukemaansa, kirjoittamaan ja laskemaan yhdeksän oppivelvollisuusvuotensa aikana. 

Perustaidot ovat tärkeitä, koska ne nimensä mukaisesti muodostavat perustan kaikelle oppimiselle. Puutteet luetun ymmärtämisessä näkyvät heikossa menestyksessä peruskoulussa ja toisen asteen opinnoissa. 

Oppiminen muodostaakin kaaren, jossa kehitysvaiheet seuraavat toisiaan. Peruskoulussa oppimatta jäänyttä eivät ammatillinen koulutus ja lukio pysty paikkaamaan. 

On kansallinen häpeä, että maailman parhaan peruskoulun käytyään joka yhdeksäs nuori ei osaa kunnolla lukea. Tätä ongelma on ratkaistava perusopetuksen aikana, ei myöhemmissä opinnoissa. Vastuu ei kuitenkaan ole yksin koulun.

Nuorten taidot ja koulumenestys riippuvat hyvin paljon vanhempien kiinnostuksesta, jota myös välittämiseksi kutsutaan. Oppiminen vaatii työtä ja ponnistelua aivan kuten muissakin asioissa menestyminen. Palkkioksi on luvassa myös oppimisen ja oivaltamisen iloa.

Kirjoittaja

Petri Lempinen
Toimitusjohtaja AMKE ry

Lempinen Petri

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi