Kestävyys ja vastuullisuus kuuluu kaikille

27.04.2022

Ammattikorkeakoulut ovat hyväksyneet yhteisen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman, jonka lähtökohtana on YK:n vuonna 2015 hyväksymät kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda 2030). Tavoitteena on kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu vuoteen 2030 mennessä. Lisätietoa ohjelmasta ja sen 14:sta lupauksesta löytyy Arenen sivuilta.

Julkisuudessa puhutaan paljon hiilijalanjäljen pienentämisestä. Koulutusorganisaatioina meille on vähintään yhtä tärkeää hiilikädenjäljen kasvattaminen. Mikäli haluamme kansakuntana saavuttaa hiilineutraliteettitavoitteen vuoteen 2035 mennessä, meidän jokaisen hiilijalanjäljestä pitäisi repäistä vähintään 70 % pois. Se kuulostaa paljolta, muttei missään nimessä ole mahdotonta. Voit kokeilla Sitran elämäntapatestiä täältä

Suomessa ammatillisen tutkinnon suorittaa vuosittain noin 60 000 ihmistä. Jos jokainen tutkinnon suorittanut leikkaisi päästöjään 70 %, tarkoittaisi se 420 000 t CO2e päästöjen vähenemistä, joka vastaa 140 000 bensalla kulkevan auton vuotuisia päästöjä. Koulutuksen vaikuttavuus on näinkin ajateltuna valtava. Jos me koulutusorganisaatiot emme ota tätä yhteiskunnallista muutosta vakavasti, kuka sitten?

Ei ole merkityksetöntä myöskään se, miten organisaatioina toimimme. Yhdessä kerätyn datan perusteella liikkuminen ja matkat, kiinteistöt, ruokapalvelut ja hankinnat muodostavit ammattikorkeakoulujen suurimman hiilijalanjälkikuorman vuonna 2019. Päästöjen kompensointi on toki mahdollista, mutta hiilitonnin hinta EU:n päästökaupassa nousee jatkuvasti eikä OKM:n ohjeen mukaan valtion perusrahoitusta kompensaatioihin ole edes mahdollista käyttää. 

AMKit ovat luvanneet olla hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä. Haluamme toimia taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti vastuullisina työnantajina. Haluamme olla houkuttelevia työnantajia ja yhteistyökumppaneita tulevaisuudessa. Vastuullisuuteen liittyvät teot nähdään kasvavana kilpailutekijä.

AMKien yhteisen kestävyys ja vastuullisuus -ohjelman toteuttaminen tarkoittaa konkreettisia muutoksia AMKien opetukseen, työelämäyhteistyöhön ja TKI-toimintaan. Kestävyyden ja vastuullisuuden näkökulma on oltava osa kaikkia opintoja niin yleisen ymmärryksen kuin omaan alaan liittyvän kestävän kehityksen osaamisen näkökulmista. Jokaisen AMK-sektorilla tehtävän hankkeen tulee huomioida kestävyyden ja vastuullisuuden näkökulmat.

Suuri joukko AMK-rehtoreita tarttui haasteeseeni ja on suorittanut HAMKin myöntämän Kestävän kehityksen osaamismerkin. Haastan jokaisen toisen asteen rehtorin tekemään samoin. Vain silloin, kun ymmärrämme kokonaisuuden, pystymme oikeasti johtamaan toimintaa ja näyttämään esimerkkiä omissa organisaatioissamme. 

LAB-ammattikorkeakoulun rehtori Turo Kilpeläinen työn ulkopuolella: kuntoilua, ulkoilua ja luonnossa liikkumista.

Kirjoittaja

Turo Kilpeläinen
rehtori, LAB-ammattikorkeakoulu

Kilpeläinen Turo