Kelpoisuus hakea jatko-opintoihin

28.01.2016

Jatko-opintokelpoisuus on tärkeä osa ammatillista koulutusta, mutta tutkinnot itse asiassa antavasta vain kelpoisuuden hakea korkeakouluopintoihin. Kokonaan toinen kysymys on kyvykkyys selviytyä opinnoista ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Kaikilla ammatillisen tutkinnon suorittaneilla ei tätä kykyä tosiasiassa ole, vaikka tutkinnon perusteiden vaatimukset olisikin täytetty.

Sama koskee myös osaa lukion käyneistä ylioppilaista. Heistä kaikilla ei ole eväitä jatkaa korkeakoulussa heikon opintomenestyksen vuoksi. Ongelma ulottuu myös perusopetukseen, jossa kaikki päästötodistuksen saavat eivät ole oppineet riittävästi selviytyäkseen toisella asteella. Pitäisikö peruskouluun tuoda tulosrahoitus, jossa huomioidaan jatko-opintoihin siirtyminen ja niissä menestyminen?

Mikä avuksi? Ammattikorkeakoulut ja ammatillinen koulutus voivat yhdessä järjestää korkeakouluun valmistavia opintoja ja tarjota ohjausta. Perustutkintoomme sisältyviin valinnaisiin osiin voi opiskelija ottaa ammattikorkeakoulun tutkinnon osia. Tällainen korjaussarja on käytössä muun muassa Vaasassa ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Ketään ei varmasti haittaa, jos valmentavien opintojen pistemäärä hieman ylittää perustutkinnon enimmäismäärän.

Vastavuoroisesti ammattiopisto voi tarjota ammattikorkeakoululle opintoja, joiden avulla lukiosta tulleet opiskelijat voivat harjaantua oman alansa käytännön taidoissa.

Kirjoittaja osallistui Karvin arviointihankkeeseen, jossa tuotettiin tietoa ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun johtavien opintopolkujen toimivuudesta. Arvioinnin loppuraportti julkaistiin tänään.

Kirjoittaja

Petri Lempinen
Toimitusjohtaja AMKE ry

Lempinen Petri

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi