Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Henkilökohtaistaminen muuttaa opinto-ohjauksen

04.03.2017

Tuleva laki ammatillisesta koulutuksesta muuttaa opintojen suunnittelun ja ohjauksen. Tärkeimmäksi opintojen ohjauksen työvälineeksi muodostuu henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, joka tulevaisuudessa laaditaan jokaiselle opiskelijalle.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma on vuoden 2018 alusta ammatillisen koulutuksen kulmakivi. Nykyisin ammatillisessa peruskoulutuksessa valtakunnalliset tutkinnon perusteet kääntyvät oppilaitoksen opetussuunnitelmaksi. Jatkossa opiskelijan kanssa suunnitellaan henkilökohtainen polku tutkinnon suorittamiseen.

Uuteen suunnitelmaan kirjataan, miten opiskelija hankkii ja osoittaa tutkinnon suorittamisessa tarvittavan ammattitaidon. Lähtökohtana ovat opiskelijan tavoitteet ja kyvyt sekä hänen aiempi kokemuksensa, joita verrataan hänen valitsemansa tutkinnon vaatimuksiin.

Suunnitelman laatimisessa tarvitaan tutkinnonperusteiden tuntemusta ja ohjausosaamista. Henkilökohtaistaminen ei toimi, jos jompikumpi puuttuu.

Olennainen osa uutta suunnitelma on työssä oppimisen laajuudesta päättäminen. Reformi ei pakota ketään koulutussopimukseen tai oppisopimukseen vaan kyse on aina opiskelijan tarpeista ja sopivan työpaikan löytämisestä.

Henkilökohtainen polku on erityisen tärkeä aikuisopiskelijoille, joita on kaksi kolmasosaa ammatillisen koulutuksen yli 300 000 opiskelijasta. Useimmilla heistä on aiempaa työkokemusta ja jopa työpaikka opintojen ajan. Aiempi osaaminen tunnustetaan ja koulutus keskittyy puuttuvaan osaamiseen.

Kirjoittaja

Petri Lempinen
Toimitusjohtaja AMKE ry

Lempinen Petri

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi