Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Diakoniaopistojen yhdistyminen on yhä lähempänä

28.10.2016

Helsingin ja Oulun diakoniaopistot sekä Lahden Diakonian Instituutti yhdistyvät 1.1.2017 alkaen. Uuden oppilaitoksen nimi on Suomen Diakoniaopisto (SDO) ja koulutuksen järjestäjänä toimii Suomen Diakoniaopisto Oy. Toimipaikkoja yhtiöllä on Helsingissä Kalliossa ja Roihupellossa, Lahdessa, Oulussa ja Ylitorniolla.

Koulutusyhtiön omistavilla säätiöillä (3) on yhteenlaskettuna noin 400 vuoden kokemus ammatillisen koulutuksen järjestämisestä. Pitkä historia kertoo osaltaan siitä, että diakonisiin arvoihin, kuten ihmisarvon kunnioittaminen, välittäminen ja rohkeus, nojaavalle koulutustoiminnalle on ollut jatkuvaa kysyntää maailman muuttuessa. Ja näyttää siltä, että nykyisen talouskehityksen, yhteiskunnallisen eriarvoistumisen sekä kansainvälisen poliittisen ilmapiirin kiristymisen myötä diakoniastrategian mukaisille koulutuspalveluille on kysyntää tulevaisuudessakin.

Strategiamme tulee haastetuksi päivittäin tarpeena tunnistaa uusia kohderyhmiä sekä uudistaa sisältöjä, palvelumuotoja ja toteutusmalleja: tavoitteenamme on auttaa eri-ikäisiä ja eri tavoin tukea tarvitsevia ihmisiä oman opinto- ja elämänpolun rakentamisessa ja toisaalta tuottaa vahvaa, erikoistunutta ammattiosaamista hyvinvointi- ja palvelualan työtehtäviin. Valtakunnallisuuden sekä aiempaa monipuolisemman koulutustarjonnan ajattelemme tuottavan lisäarvoa erityisesti opiskelijoillemme mahdollistaen yksilölliset opintopolut ja siten myös paremmat työllistymis- ja jatko-opintomahdollisuudet.

Suomen Diakoniaopiston toimipaikkojen etäisyys on pisimillään 800 kilometriä. Huomioiden tämä sekä itsenäisten oppilaitosten pitkä historia on yhteisen toimintakulttuurin synnyttäminen haastava tehtävä, eikä se synny hetkessä. Lähtökohtana ovat kuitenkin niin opiskelijoiden kuin henkilöstönkin tasavertaisen aseman varmistavat prosessit ja käytännöt. Tämä tarkoittaa aiempien toimintatapojen osittaista virtaviivaistamista, mutta toisaalta myös paikallisten olosuhteiden, mahdollisuuksien ja kumppanuuksien hyödyntämistä. Myös johtamisjärjestelmässä on huomioitu niin paikallisuus kuin valtakunnallisuuskin: esimiesmiehet vastaavat esimerkiksi toimipaikkojen turvallisuuteen ja opiskeluhuoltoon kuuluvista tehtävistä ja toisaalta koulutusala- tai tutkintokohtaisesti pedagogisesta johtamisesta ja tuloksellisuuden edistämisestä koko oppilaitoksessa, toimipaikasta riippumatta. Pitkä fyysinen etäisyys edellyttää sitä, että digiharppaus on otettava myös johtamisen ja hallinnon tavoitteeksi.

SDO aloittaa toimintansa keskellä ammatillisen koulutuksen lähihistorian kiivainta murroskautta. Ammatillisen koulutuksen reformin, rahoitusleikkausten, tutkintorakenneuudistuksen ja rahoitusjärjestelmäuudistuksen myötä jokainen koulutuksen järjestäjä joutuu arvioimaan oman toimintansa edellytyksiä – SDOssa näiden muutosten ja uudistusten vaikutukset pyritään ennakoimaan osana uuden oppilaitoksen toimintojen organisointia niin, että jatkuvuus ja elinvoimaisuus on turvattu.

Työelämälähtöisenä palveluosaamisen suunnannäyttäjänä ja rohkeana koulutusinnovaatioiden kehittäjänä SDO haluaa olla muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämäkumppaneidensa kanssa kehittämässä ammatillista koulutusta ja luomassa hyvän elämän edellytyksiä kaikille - niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

 

Vuoden 2017 alusta aloittava Suomen diakoniaopisto (SDO) järjestää sosiaali- ja terveysalan, humanistisen ja kasvatusalan sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammatillista perus- ja lisäkoulutusta, ammatilliseen peruskoulutukseen (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään (TELMA) valmentavaa koulutusta, aikuisten perusopetusta ja perusopetuksen valmistavaa opetusta. Lisäksi tarjonnassa ovat myös vapaan sivistystyön (Suomen Diakoniaopiston kansanopisto) ja oman oppisopimustoimiston tarjoamat koulutuspalvelut. Koulutustehtävän toteuttamista ja uudistumista tukee mittava hanke- ja kehittämisyhteistyö laajan kumppanuusverkoston kanssa. Opiskelijoita uudessa koulutusyhtiössä tulee olemaan noin 2000 ja henkilöstön määrä hieman yli 200.

Kirjoittaja

Juha–Petri Niiranen
Toimitusjohtaja, rehtori, Suomen Diakoniaopisto Oy

Niiranen Juha–Petri

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi