Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Arvioinnin tarkoitus on ohjata aiempaa parempaan tekemiseen

29.05.2017

Jokaisella koulutuksen järjestäjällä pitää olla toimiva laadunhallintajärjestelmä, joka oikein tehtynä tuottaa kaiken toiminnan suunnittelun, seurannan, tulosten ja kehittämisen kannalta olennaisen tiedon. Laatutyön osana oppilaitoksissa tehdään säännöllisesti sisäisiä arviointeja ja johdon katselmuksia, joilla varmistetaan laadunhallintajärjestelmän toimivuus ja toiminnan jatkuva parantaminen.

Jos tai kun näiden lisäksi tarvitaan ulkoista arviointia esim. Karvin taholta, sen pitäisi tapahtua auditoinnin muodossa, jolloin erikseen Karvia varten tehtävät selvitykset jäisivät kokonaan pois.

Kun laadunhallintajärjestelmää joka tapauksessa edellytetään, on loogista että sitä käytetään myös koulutuksen järjestäjän ulkoisessa arvioinnissa ja näin osaltaan edistetään toimivien ja kattavien laatujärjestelmien hyödyntämistä.

Päällekkäinen työ jää pois, arviointi on yhteismitallista ja ennen kaikkea, se kannustaa toiminnan jatkuvaan parantamiseen, toisin kuin ylimääräistä työtä vaativa erikseen tehtävä raportointi. Arvioinnillahan ei ole arvoa, ellei se ohjaa aiempaa parempaan tekemiseen.

AMKE: Reformi koulutuksen arviointiin ja tiedonkeruuseen

Kirjoittaja

Timo Jaakkola
Toimitusjohtaja, Ahlmanin koulun Säätiö

Jaakkola Timo

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi