Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Ammattitaidolla pärjää työssä

04.01.2017

Vuonna 2015 Turussa järjestetyn Taitaja2015- tapahtuman teemana oli Tehkää hyvin. Tämä kuvaa mielestäni osuvasti sitä, mistä ammattitaito pohjimmiltaan rakentuu. Rautainen ammattitaito syntyy kokemuksen lisäksi siitä, että työntekijä nauttii tekemästään työstä ja saa siitä onnistumisen iloa tekemällä saamansa työtehtävät mahdollisimman hyvin.

Yritykset eri toimialoilla tarvitsevat tänään ja tulevaisuudessa ammatillista osaamista.

Osaaminen on menestyksen ja arvostuksen perusta. Osaaminen innostaa kehittymään ja luo koko suomalaiseen yhteiskuntaan hyvinvointia.

Ammatillinen koulutus yhdistää opiskelijoiden vahvuudet työnantajan tarpeisiin. Sen vuoksi työelämässä arvostetaan ammatillisen koulutuksen ja tutkintojen suorittamista.

Ammatillisesti suuntautuneen koulutuksen vahvuus on koulutuksen ja työelämän tiivis yhteys. Ammatillisten tutkintojen työelämävastaavuudesta oman vastuunsa on myös yrityksillä, joiden roolina on viestiä aktiivisesti osaamistarpeista. Koulutus voi vastata työelämän tarpeisiin vain, jos yhteistyö työelämän ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien kesken toimii.

Ammatillisessa perusopetuksessa käytössä oleva työssäoppiminen, jossa opiskelija suorittaa osan opinnoistaan aidoissa työelämän työpaikoissa ja työtehtävissä, on osa tätä hyvää jatkuvaa yhteistyötä.

Koulutuksen tavoitteena on aina käytännön ammattitaito, jonka ohessa kehittyvät yleiset valmiudet työelämään.

Työssäoppimisen käytännön järjestelyt toimivat pääsääntöisesti hyvin. Kuitenkin vielä aivan liian usein kuulee ja saa jopa lehtien palstoilta lukea, että kaikki ei ole ihan mennyt niin kuin piti. Oppilaitosten on syytä katsoa peiliin monissa tapauksissa. Myös työpaikoilla voitaisiin miettiä sitä miten suhtaudutaan alalle tuleviin uusiin työntekijöihin.

Työssäoppiminenhan tarkoittaa sitä, että nuori pääsee tekemään juuri niitä töitä, joihin opiskelee. Työtehtävien tulee olla monipuolisia ja sellaisia, joista nuori saisi mahdollisimman hyvän kuvan mitä alan ammattilaiselta odotetaan. Tämä ei todellakaan tarkoita sitä, että heidän pitäisi päästä heti ammatin hienoihin hommiin vaan tyvestä on joka ammatissa noustava.

Työpaikkaohjaajia tarvitaan

Työpaikan nimeämällä työpaikkaohjaajalla on ratkaiseva rooli opiskelijan työssäoppimisjakson onnistumisessa. Työpaikkaohjaajan on tunnettava vastuunsa nuoren perehdyttämisessä ja opastamisessa ammatin saloihin.

Työpaikkaohjaaja on ensimmäinen aikuinen, jonka opiskelija alalla tapaa. Häneltä nuori imee vaikutteita niin hyvässä kuin pahassakin. Paras työpaikkaohjaaja on henkilö, joka pystyy omalla persoonallisella tavallaan avaamaan nuoren näkemystä ammatista kokonaisuutena.

Toivoisinkin, että entistä useammat työelämän edustajat innostuisivat tosissaan nuorten ohjauksesta työpaikoilla. Se on meidän kaikkien etu.

10 Faktaa työssäoppimisesta

Kirjoittaja

Jarmo Linkosaari
Taitaja-päällikkö, SkillsFinland ry

Linkosaari Jarmo

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi