Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Ammatilliselle osaamiselle arvo korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa

09.03.2017

Ammatillisen tutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittaneet eivät ole samalla viivalla korkeakouluun hakiessaan. Korkeakoulujen opiskelijavalintoja ollaan nyt kuitenkin uudistamassa. Tavoitteena on tulevaisuudessa hyödyntää sekä ammatillista että ylioppilastutkintoa paremmin korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Ammatillisen koulutuksen osalta työ on meneillään. Ylioppilastutkintoa koskevat ehdotukset valmistuivat viime vuoden lopussa.

Tällä hetkellä ammatillista tutkintotodistusta ei huomioida lainkaan korkeakouluvalinnoissa, kun taas ylioppilastutkintoa pisteytetään monin eri tavoin. Tälle on vaikea löytää pitäviä perusteita, kun kyse on saman tasoisista toisen asteen tutkinnoista. Mitä sitten pitäisi tehdä?

Korkeakoulujen opiskelijavalinnan tulee tunnistaa ammatillinen osaaminen yleissivistävän osaamisen rinnalla. Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä, josta kolme neljännestä on ammatillisia tutkinnon osia. Yleissivistävät yhteiset tutkinnon osat vahvistavat ammattitaitoa ja elinikäisen oppimisen valmiuksia. Koulutus antaa ammattitaidon, joka luo hyvän pohjan erityisesti ammattikorkeakouluopinnoille.

Tähän on syytä suhtautua vakavasti. Jatko-opintoihin tähtäävän opiskelijan näkökulmasta on epämotivoivaa, ettei ammatillisella tutkintotodistuksella ole arvoa opiskelijavalinnassa. Ei olisi myös koulutuksellisen tasa-arvon hengen mukaista, jos valinta korkeakoulutukseen perustuisi ylimääräiseen työhön eli ylioppilaskokeisiin, kun samaan aikaan lukion suorittaneiden työtä valintojen eteen ollaan helpottamassa. Asetelma on ongelmallinen ammatillisen koulutuksen vetovoiman näkökulmasta, mutta tästä voisi muodostua ongelma myös ammattikorkeakoulujen opiskelijarekrytoinnille.

Me suomalaiset olemme voineet olla ylpeitä siitä, että meillä ei ole koulutuksellisia umpiperiä. Tähän sisältyy ajatus siitä, että jokaiselle annetaan mahdollisuus opiskella ja kehittyä siihen täyteen potentiaaliin, mikä hänessä on. Aikana jolloin globalisaatio ja digitalisaatio muuttavat työtä, ammatteja ja työn tekemisen tapoja kiihtyvällä tahdilla, on erityisen tärkeää varmistaa toimiva polku ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun.

Kirjoittaja

Satu Ågren
johtava asiantuntija, AMKE ry

Ågren Satu

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi