Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Ammatillinen koulutus tarvitsee digiloikan

26.04.2017

 

Koulutuksen tulee heijastella työelämän ja ympäröivän yhteiskunnan kehitystä. Tästä syystä ammatilliseen koulutukseen tarvitaan digiloikka.

Ammatillisen koulutuksen digitalisaation ydin on tekemisen tapojen, ammattien sisältöjen ja työn olemuksen kokonaisvaltainen muutos. Muutos haastaa oppimisen tarpeet, tavat ja paikat.

Koulutuksen järjestäjäkenttä on vielä hyvin jakautunutta suhteessa digitalisaatioon. Edelläkävijät hyödyntävät kaikessa toiminnassaan monipuolisesti digitaalisia ratkaisuja. Osa on ottamassa vasta ensimmäisiä askeliaan. Kyse on rahasta ja osaamisesta. Digiloikka vaatii sitä tukevaa välineistöä, mutta oppimisympäristöihin investoiminen on kallista. Myös henkilöstön osaamisen taitotaso vaihtelee.

Ajanmukainen opetus on kilpailutekijä. Digitalisaatio luo mahdollisuuksia entistä laadukkaamman ja monipuolisemman oppimisen tarjoamiseen alhaisemmin kustannuksin. Uudet oppimisympäristöt muuttavat perinteistä aikakäsitystä oppimisesta, kun oppiminen ei ole enää sidottu tiettyyn aikaan ja paikkaan. Digitaalisilla ratkaisuilla voidaan edistää yksilöllisten, joustavien koulutuspolkujen toteutumista.   

Koulutuksessa teknologia toimii oppimisen tukena. Pedagogiset tarpeet ratkaisevat, mikä on kulloinkin tarkoituksenmukaisin oppimismenetelmä. Yhtä lailla tärkeää on pohtia sitä, minkälaiset ratkaisut innostavat oppimiseen. Tähän tarvitaan opettajan osaamista ja asiantuntemusta.

Digitalisaatio on erittäin keskeisessä roolissa reformin toimeenpanossa. Puoliväliriihen päätös ammatillisen koulutuksen osaamiskeskuksesta vauhdittaa ammatillisen digitalisaatiokehitystä. Tämä tuli tarpeeseen.

Kirjoittaja

Satu Ågren
johtava asiantuntija, AMKE ry

Ågren Satu

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi