Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Kysymys: Miten mukana olevat organisaatiot voivat käyttää kampanjaa omassa viestinnässään?

Vastaus:

Mainostoimisto on antanut kampanjassa mukana olevien organisaatioiden käyttöön visuaalisen ohjeistuksen sekä materiaalia oman viestinnän toteuttamiseen. Ilme on siis yhteinen, kaikki kampanjan elementit ovat käytettävissä, mutta talon oman viestit voi suunnitella itse.

Kysymys: Onko kampanja suunnattu vain peruskoulun päättäville yhteishaussa hakeville?

Vastaus:

Ei. ”Väylät auki” sopii jokaiseen elämän vaiheeseen ja huomioi hyvin eri kohderyhmät. Juuri se onkin tämän kampanjan vahvuus. 

Yläkoululaisille ja heidän vanhemmilleen viestimme sen, että ammatillinen koulutus on väylä kohti omia unelmia siinä missä muutkin vaihtoehdot. 

Aikuisopiskelijoille viesti on se, että koskaan ei ole myöhäistä vaihtaa linjaa, ”raidetta” ja jokainen on vapaa muuttamaan omaa suuntaansa hakeutumalla oman alan jatko-opintoihin tai täysin uudelle väylälle.

Kaikki väylät ovat avoinna myös erityisoppilaitokseen hakeutuville. Ammatillisen koulutuksen avulla myös erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat ottavat harppauksen kohti unelmiaan.

Kampanjan startti ajoittuu yhteishaun alle ja pääkohderyhmä on tässä vaiheessa nuoret. Kampanja jatkuu pitkäjänteisenä työnä ammatillisen koulutuksen vetovoiman nostamiseksi ja kaikki kohderyhmät otetaan sen aikana huomioon.

Kysymys: Mitkä oppilaitokset valikoituvat Youtube-videoihin? Näkyykö valittujen oppilaitosten logot videoissa?

Vastaus:

Tubettajat ovat Tampereelta, Turusta ja Jyväskylästä, eli oppilaitokset valikoituvat sieltä suunnalta. Logoja ei nosteta mitenkään erityisesti esiin, vaan videoiden kautta tuodaan jotain ammattialaa tai opintolinjaa esiin. 

Kysymys: Mistä tiedämme, onko tavoite saavutettu?

Vastaus:

Tavoittelemme katsomiskertoja, joka voidaan todentaa datan avulla. Katselukerrat tarkentuvat, kun saadaan valmiit mediasuunnitelmat kasaan. Nämä ovat tulossa pian. Loppuraportissa avaamme datan sekä mitä se tarkoittaa, mitkä olivat tulokset ja olivatko ne hyvä vai huonoja. 

Kysymys: Varmistetaanko verkkosivujen nouseminen Googlessa ”Yhteishaku” ja muilla hakusanoilla SEMin avulla? Jos sivu on kaiken materiaalin kotipesä, niin ohjataanko kaikista postauksista aina sinne? Mikä on kotisivun tavoite ja miten sitä seurataan?

Vastaus:

Kaikesta materiaalista ei voida ohjata sivulle Youtube -linkkien vuoksi. Kuitenkin kävijämäärät, sivu kävijät, metrokartat (tehdyt), videoiden katselukerrat mitataan. Sivu on sisältö ”hub”, joka jatkaa eloaan myös kampanjan jälkeen. Sivu pysyy siis hengissä.

Kysymys: Mitä aloja kampanjassa nostetaan esille?

Vastaus:

Tubettajat saavat valita vapaasti, mihin alaan tutustuvat. Tämä on tärkeää sen takia, että videoista ei tule keinotekoisia. 

Kysymys: Mitä väyläkartalle tulee näkyviin?

Vastaus:

Yhteinen väyläkartta pidetään ilmeeltään hyvin yleisellä tasolla, mutta organisaatiot voivat muokata juuri omanlaisen väyläkarttansa, jota käyttävät omassa viestinnässään. 

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi