Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteistyöjärjestöt

AMKE toimii yhteistyössä muiden ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja oppilaitosjohtoa edustavien järjestöjen kanssa.

AMKEn keskeiset sidosryhmät ovat eduskunta, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Opetushallitus, Kuntaliitto, OAJ sekä opiskelija-, työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöt.

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi