Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Toiminta

AMKEn toiminnan painopisteet ovat

  • edunvalvonta eli ammatillisen koulutuksen edellytysten varmistaminen
  • ammattiosaaminen 2025 tulevaisuuskuvan luominen
  • yhteisten tavoitteiden tunnistaminen työnantajina 
  • ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen tukeminen.

Lisäksi AMKE tarjoaa jäsenilleen koulutusta ja tietohallinnon palveluita sekä koordinoi kehittämishankkeita, joissa on mukana ammatillisen koulutuksen järjestäjiä.

AMKE toimii valiokuntina, verkostoina ja työryhminä, joihin osallistuvat jäsenemme ja sidosryhmämme. Lisäksi AMKE edistää koulutuksen järjestäjien, sidosryhmien ja valtion hallinnon edustajien verkostoitumista järjestämällä tilaisuuksia.

Strategisten painopisteiden alueella toimivat koulutuksen johtamisen verkosto, HRMD-verkosto ja tulevaisuusvaliokunta. Lisäksi AMKElla on ammattiosaamisen valiokunta, joka tarjoaa pysyvän foorumin koulutuksen järjestäjien, AMKEn ja sidosryhmien ajatusten vaihdolle.

Tavoitteista ja linjauksista päättää yhdistyksen hallitus.

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi