Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Tapahtumapalvelut

Pysy ajan hermolla – vaihda ajatuksia ja näkemyksiä – kuule johtavia asiantuntijoita - verkostoidu

Tapahtumien tarkoituksena on nostaa ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset teemat yhteiseen keskusteluun ja vahvistaa tiiviistä yhteistyötä ammatillisessa koulutuksessa. Tapahtumissa tiedottamme ajankohtaisista asioista ja keräämme näkemyksiä teemojen jatkotyöstöä varten sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen että ammatilliseen koulutuksen kehittämisen näkökulmasta. Tapahtumakokonaisuuden tarkoituksena on lisäksi tarjota foorumeita AMKE ry:n strategian mukaisten painopistealueiden toimeenpanolle, jäsenistön toimintamallien ja osaamisen kehittämiselle.

Tule mukaan, mahdollisuuksia on monia:

AMKE-Foorumit

Foorumit ovat ammatillisen koulutuksen näköalapaikkoja ja keräävät yhteen laajoja asiantuntijajoukkoja ajankohtaisten teemojen äärelle. Foorumeissa kuullaan eri alojen ja ammatillisen koulutuksen asiantuntijoita ja vaihdetaan ajatuksia ajankohtaisista aiheista. Foorumien keskiössä on aina ammatillisen koulutuksen kehittäminen ja toimintaedellytysten vahvistaminen.

Foorumit toteutetaan yhteistyössä AMKE ry:n kanssa ja ne linkitetään AMKE ry:n sekä avainasiakasryhmien strategiseen suunnitteluun ja niiden toimeenpanoon.

Ajankohtais- ja verkostoitumispäivät

Ajankohtais- ja verkostoitumispäivät ovat eri teemojen asiantuntijoiden säännöllisiä kohtaamispaikkoja. Päivien aikana pureudutaan tarkemmin ajankohtaisiin aiheisiin ja tärkeässä asemassa on myös näkemysten ja kokemusten vaihto sekä verkostoituminen eri teemojen ympärillä.

Workshopit

Workshopeihit kokoonnutaan työstämään erilaisia teemoja ja toimintamalleja yhdessä. Workshopien teemat ovat suppeampia kuin ajankohtaispäivillä ja toteutetaan periaatteella, jossa osallistujat ovat kiinteässä vuorovaikutuksessa ja tuottavat omilla ajatuksillaan ja ideoilla sisältöä tapahtumaan alustusten pohjalta.

Koulutukset

Koulutukset toteutetaan tarpeen mukaan joko yksittäisinä koulutuspäivinä tai täydennyskoulutusohjelmina. Koulutusten suunnittelussa ovat mukana AMKE ry:n eri valiokunnat ja asiantuntijaryhmät.

Tilaustapahtumat

Tuotamme myös tilaustapahtumia asiakkaittemme tarpeisiin. Tarjoamme apuamme erilaisten tapahtumien suunnittelussa, markkinoinnissa ja toteutuksessa.

Vahvuutemme on asiakkaidemme ja heidän toimintaympäristönsä tuntemus - meillä on paljon kokemusta erilaisten tapahtumien ja koulutusten suunnittelusta sekä toteutuksesta sekä opintomatkojen järjestämisestä eri teemoissa.

Siirry tästä tapahtumakalenteriin

AMKE Oy vastaa pääsääntöisesti AMKE-Groupin tapahtuma- ja koulutuspalveluiden tuottamisesta.

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi