Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

StudentaPlus

StudentaPlus - nykyaikaista toiminnan ohjausta

StudentaPlus on yhdessä koulutusorganisaatioiden kanssa ensisijaisesti aikuiskoulutuksen tarpeisiin kehitetty toiminnanohjausjärjestelmä, jota kehitetään vastaamaan kehittyvän liiketoiminnan tarpeita. Kehittämistä tehdään ja kehittämistarpeet tunnistetaan kiinteässä yhteistyössä käyttäjäorganisaatioiden edustajien kanssa. Kehittämistyössä huomioidaan järjestelmän yhteensopivuus valtakunnallisten tietovarantojen ja järjestäjäkohtaisten tietovarastoratkaisujen kanssa. 

Tuotantokäyttöön 2012 otettu StudentaPlus on kokonaan uudistettu versio aiemmasta 12 vuotta käytössä olleesta Studenta-järjestelmästä. Uusi järjestelmä huomioi entistä kattavammin ammatillisen aikuiskoulutuksen liiketoiminnan prosessien tarpeet. Järjestelmässä voidaan hallinnoida seuraavat kokonaisuudet:

 • opiskelijoiden ja opintojen hallinta
 • sopimusten ja rahoituksen hallinta
 • koulutussuunnittelu
 • nelivaiheinen henkilökohtaistaminen
 • koulutusten resursointi
 • kattava valmisraportointi
 • dynaaminen organisaatiokohtaisen raportointi erillisen raportointikannan kautta.

 

Ohjelmiston käyttöoikeudet antaa AMKE Oy.

Tietojärjestelmän käyttöönotto tapahtuu yhteistyössä AMKE Oy:n ja järjestelmän toimittajan Solenovo Oy:n kanssa. AMKE Oy vastaa ohjelmiston jatkokehitystyön sisällöstä ja kehityspiirteiden priorisoinnista yhteistyössä käyttäjäorganisaatioiden kanssa. Ohjelman teknisestä toteutuksesta vastaa Solenovo Oy.

Referenssiasiakkaat:

 • Amiedu
 • Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Edupoli
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Forssan ammatti-instituutti
 • Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
 • Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus
 • Länsirannikon koulutus Oy Winnova
 • Oulun Aikuiskoulutuskeskus
 • PSK-opisto
 • Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO
 • Rastor
 • Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
 • Sedu Aikuiskoulutus
 • Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
 • Teuvan aikuiskoulutuskeskus
 • Turun Aikuiskoulutuskeskus
 • Vaasan aikuiskoulutuskeskus

 

Lisätiedot:

Marja Myllykylä
marja.myllykylä@amke.fi
p.0505110933

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi