Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

AMKE-Groupiin kuuluu lisäksi AMKE ry:n tytäryhtiö Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy, joka toimii AMKE:n tuotekehitys ja -palveluyksikkönä.  AMKE Oy:n palvelutoiminta tukee ammatillisen koulutuksen uudistamista, osaamisen kehittämistä, innovatiivisia ratkaisuja ja koulutusorganisaatioiden yhteistä liiketoimintaa sekä edistää ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden parantamista. Palvelut tukevat työelämän, tutkimuksen ja ammatillisen koulutuksen toimijoiden verkostoitumista sekä niiden keskinäistä yhteistyötä ja kumppanuuksien syntymistä.

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi