Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Miksi AMKEn jäsenyys kannattaa?

Kattavin ammatillisen koulutuksen järjestö

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on ammatillisen koulutuksen järjestäjien edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. Tärkein tehtävämme on ammatillisen koulutuksen työelämälähtöinen kehittäminen – yhdessä jäsenistön kanssa.

Yhdistyksen 85 jäsentä ovat kunnallisia ja yksityisiä, monialaisia ja erikoistuneita koulutuksen järjestäjiä sekä ammatillisia aikuiskouluttajia. Jäsenemme kouluttavat yli 90 prosenttia ammattiin opiskelevista. 

Edunvalvonta – Saat äänesi kuuluviin

AMKE ry edustaa jäseniään koulutus- ja työvoimapolitiikan sekä lainsäädännön valmistelussa edistäen ammatillisen koulutuksen järjestämisen edellytyksiä. AMKE ry lausuu ja on kuultavana ammatilliseen koulutuksen vaikuttavista asioista. AMKE ry osallistuu ministeriöiden ja Opetushallituksen työryhmiin ja toimikuntiin.

Toimimme läheisessä yhteistyössä puolueiden, ministeriöiden sekä elinkeino- ja työelämää, kuntia ja opiskelijoita edustavien järjestöjen kanssa.

Osallistuminen ja viestintä – Pysyt ajantasalla

AMKE ry:n tavoitteet ja kannanotot valmistellaan verkostoissa, joihin jäsenten edustajat osallistuvat. Tämän lisäksi AMKE järjestää ajankohtaisista aiheista koulutuksellisia tapahtumia lähes viikoittain. Tapahtumissa päivität osaamisesi, kuulet, muiden käytännöt sekä verkostoidut kentän toimijoihin.

AMKE järjestää myös webinaareja ajankohtaisista aiheista. Hyviä palautteita keränneet webinaarit säästävät jäseniltämme paljon aikaa, vaivaa ja kustannuksia.

AMKE ry viestii toiminnastaan ja kannanotoistaan sosiaalisen media välityksellä, kotisivuillaan, sähköpostiisi tulevalla uutiskirjeellä sekä toimitusjohtajan katsauksilla ja tiedotteilla, joita lähetetään aina tarvittaessa.

Jäseneksi – Tule mukaan

AMKE ry:n jäseneksi voidaan hyväksyä julkis- tai yksityisoikeudelliset oikeuskelpoiset koulutuksen järjestäjät. Yhdistys voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea ja edistää yhdistyksen toiminnan tarkoitusta. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenhakemukset.

AMKE ry:n jäsenmaksu perustuu järjestäjän kokoon. Jäsenmaksun alaraja on 2 000 euroa ja yläraja 20 000 euroa. Jäsenmaksussa on kiinteä summa, johon lisätään toissa vuoden liikevaihdosta laskettava osuus. Vuoden 2017 koko jäsenmaksu lasketaan vuoden 2015 liikevaihdosta käyttämällä kerrointa 0,00023 ja lisäämällä summaan 1 250 euroa.

Jäsenille myös muita mahdollisuuksia

Yhteisen edunvalvonnan ja viestinnän lisäksi jäsenillä on mahdollisuus

  • hankkia kaikki Microsoftin tuotteet ja palvelut edullisempaan jäsenhintaan,
  • liittyä koulutuksen järjestäjän toiminnanohjauksen kehittämisyhteistyöhön,
  • liittyä tuotannonohjausjärjestelmä StudentaPlus - kehittämisyhteistyöhön,
  • hankkia käyttöönsä koulutuksen järjestäjien yhteinen tietovarasto AMKE-mittariportaalin vertailutietokanta.

AMKE-ryhmään kuuluu myös kehittämispalveluita tuottava Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy.

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi