Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Ammatillisen koulutuksen edunvalvoja

AMKEn strategia

•    Visio − Ammattilaisuus tekee tulevaisuuden 
•    Missio – Kehitämme koulutusta muuttuvaan työelämään 
•    Arvot – Olemme rohkeita ja reiluja. Toimimme avoimesti ja asiantuntevasti. 

Kattavin ammatillisen koulutuksen järjestö

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on koulutuksen järjestäjien edunvalvoja, jonka toiminnan ytimessä on yhteiskunnallinen vaikuttaminen. 

Yhdistyksen 82 jäsentä ovat kunnallisia ja yksityisiä, monialaisia ja erikoistuneita koulutuksen järjestäjiä. Jäsenemme kouluttavat lähes 96 prosenttia ammattiin opiskelevista aikuisista ja nuorista. 

AMKEn toiminnan asiakkaita ovat yhdistyksen jäsenet. 

Edunvalvonta

Vaikutamme tekemällä yhteistyötä eduskunnan, ministeriöiden ja muun valtion hallinnon, puolueiden sekä elinkeino- ja työelämää, kuntia ja opiskelijoita edustavien järjestöjen kanssa.
AMKE ry edustaa jäseniään koulutus- ja työvoimapolitiikan sekä lainsäädännön valmistelussa edistäen ammatillisen koulutuksen järjestämisen edellytyksiä. AMKE ry osallistuu ministeriöiden ja Opetushallituksen työryhmiin ja ennakointifoorumin työskentelyyn. 

AMKE ry lausuu ja on kuultavana eduskunnassa ja ministeriöissä ammatilliseen koulutuksen vaikuttavista asioista.

Jäsenlupaus

AMKE  

  • valmistelee kannanottojaan ja mielipiteitään yhdessä jäsentensä kanssa; 
  • verkostoituu aktiivisesti ammatillisen koulutuksen sidosryhmien ja päätöksentekijöiden kanssa sekä 
  • viestii jäsenilleen ja sidosryhmille avoimesti ja aktiivisesti sekä kiertää jäsenistön parissa.

AMKE tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuksia verkostoitua keskenään sekä ammatillisen koulutuksen sidosryhmien kanssa seminaareissa, koulutuksissa ja AMKE ry:n hallituksen nimeämässä ammattiosaamisen 

valiokunnassa.  

AMKEn jäsenet saavat Microsoftin tuotteet ja palvelut jäsenhintaan.

AMKEn jäsenet

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi