Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Työryhmä: Työn murros edellyttää joustavampaa koulutusta

08.02.2018

Jokaiselle työikäiselle on oltava olemassa omaan tilanteeseen ja tarpeisiin sopivaa koulutusta, sen on löydyttävä helposti ja koulutukseen pitää olla taloudelliset mahdollisuudet osallistua, korostaa opetus- ja kulttuuriministeriön Elinikäisen oppimisen työryhmä. 

Ehdotukset luovutettiin opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle torstaina 8.2.

- Suomalainen koulutusjärjestelmä tuottaa maailmanluokan tuloksia, mutta tulevaisuuden iso kysymys on tarjota mahdollisuus koko eliniän jatkuvaan oppimiseen, Grahn-Laasonen toteaa.

Täsmäosaamista tarvitaan

Työryhmä toteaa, että tulevaisuudessa osaamisen kehittäminen ei enää kiinnity tiettyyn työpaikkaan tai työnantajaan kuten nykyisin ja tästä syntyy tarve uudenlaisille ohjaamis- ja valmennuspalveluille. Palvelut voisivat olla myös muiden kuin koulutusorganisaatioiden tuottamia ja maksullisia.  

- Tulevaisuudessa tosiaan tarvitaan jopa ammatillisen tutkinnon osia lyhyempiä täsmäkoulutuksia, toteaa työryhmän jäsen, AMKEn toimitusjohtaja Petri Lempinen. Näin voidaan parhaiten tukea yritysten kasvua ja ehkäistä pulaa osaajista.

Lempinen korostaa, että ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän on mahdollistettava tämän kaltainen koulutus.

Oppimista työelämässä

Työelämän muutokset korostavat jatkuvaa tarvetta ammattitaidon ylläpitämiseen.

- Ammatinvaihtajille ammatillisella koulutuksella on jatkossa tarjottavana yli 160 tutkintoa, jotka johtavat satoihin eri ammatteihin, Lempinen muistuttaa.

Työryhmä korostaa, että oppiminen ei kuulu vain koulutusjärjestelmälle, sillä suuri osa oppimisesta tapahtuu työelämässä. Työelämässä olevan oppiminen on parhaimmillaan suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista ja tapahtuu hyvässä työelämän ja koulutusorganisaatioiden yhteistyössä.
 
Työryhmän ehdotuksiin kuuluvat myös asiakaslähtöinen ote koulutuksesta tiedottamiseen digitaalisin urasuunnittelu- ja opintopolkupalveluin, kaikkien digitaitojen varmistaminen sekä aikuiskoulutuksen rahoituksen kohdentaminen paremmin tarpeita vastaavasti.

Elinikäisen oppimisen kehittämistarpeita selvittävän työryhmän raportti.

OKM: Työryhmä: Työn murros edellyttää jatkuvaa oppimista sekä avointa ja joustavaa koulutusta

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi