Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Selvitysmies: Reformipilotit vastaamaan Lounais-Suomen teollisuuden nousuun

20.04.2017

  • Selvitysmies esittää Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan alueen yrityksistä ja ammatillisen koulutuksen järjestäjistä muodostuvia kasvupilotteja vastaamaan äkilliseen työvoiman kysynnän kasvuun.
  • Lisäksi esityksessä työttömälle mahdollistetaan opiskelu pääsääntöisesti ilman rajoituksia silloin, kun hän on valmis ottamaan työtä vastaan ja osoittaa voivansa hakea töitä.

Selvitysmies Jari Jokinen esittää Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan ammatillisen koulutuksen reformia valmistelevia kasvupilotteja, joilla pyritään nopeasti ja etupainotteisesti vastaamaan positiivisen rakennemuutoksen osaajatarpeeseen.

Lounais-Suomen teknologiateollisuuden buumin työllisyysvaikutuksen arvioidaan olevan jopa 30 000 henkilöä 2020-luvun puoliväliin mennessä.

Jokisen mukaan pilotteja on jo valmisteltu Turussa, Raumalla ja Raisiossa. Niiden tavoitteena ovat koulutushankkeet, jotka tähtäävät työvoiman tarpeisiin riittävään ammatilliseen pätevyyteen. Valmisteilla oleva ammatillinen koulutuksen reformi korostaa ammatillisten tutkinnon osien hyödyntämistä erityisesti aikuisten koulutuksessa.

- Niitä voidaan käynnistää suuntaamalla olemassa olevia resursseja, selvityksessä esitetään.

Selvityksen mukaan koulutuksen järjestäjien on syytä tiivistää keskinäistä yhteistyötään.

- Pilotteihin koottaisiin alueen yrityksiä, ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja muita toimijoita, selvitysmies Jokinen esittää.

Piloteilla selvitetään myös ammattikoulutetun henkilöstön tarkempaa tarvetta, jotta koulutustarjontaa voidaan lisätä.

Selvityksessä arvioidaan, että ammatillisen koulutukseen tarvitaan Lounais-Suomessa 200-400 lisäpaikkaa.

Työttömille lisää koulutusmahdollisuuksia

Jokinen esittää myös, että työttömälle mahdollistetaan opiskelu pääsääntöisesti ilman rajoituksia silloin, kun hän on valmis ottamaan työtä vastaan ja osoittaa voivansa hakea töitä.

- Tarve osaamisen kehittämiseen työttömänä korostuu erityisesti sellaisilla nopeasti kehittyvillä aloilla kuten tekniikassa.

Jokinen teki myös lukuisia esityksiä tekniikan korkeakoulutuksen uudistamiseksi.

Selvitysmies Jari Jokisen tehtävänä oli arvioida ja tehdä esityksiä toimenpiteistä, joilla vastataan taantuman jälkeisen positiivisen rakennemuutoksen osaamistarpeisiin.

OKM: Tekniikan korkeakoulutusta vahvistetaan merkittävästi Varsinais-Suomessa

Selvitysmiehen raportti: Positiivisen rakennemuutoksen osaajatarpeet 

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi