Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Petri Lempinen Metropolia-säätiön hallintoneuvostoon

14.11.2017

AMKEn toimitusjohtaja Petri Lempinen on kutsuttu Metropolia-säätiön hallintoneuvoston jäseneksi.

Säätiön tarkoituksena on tukea Metropolia Ammattikorkeakoulun koulutustehtävän mukaista opetus- ja oppimistoimintaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa apurahoja ja avustuksia tieteellistä tutkimustoimintaa varten sekä käytettäväksi ammattikorkeakoulussa tapahtuviin opintoihin, jatko-opintoihin ja tutkimustyön luonteisiin opinnäytetöihin.

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi