Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Oppilaitoksen hyvinvointi, terveys ja turvallisuus eivät saa unohtua ja jäädä reformin jalkoihin!

11.09.2017

Turvallisuusjohtaminen korostuu uudistuksissa ja toiminnan muutoksissa. Oppilaitoksissa turvallisuus on jokaisen asia, se kuuluu osana arjen työtehtäviin. Hyvinvoiva ja turvallinen oppilaitos vaatii vahvaa ja esimerkillistä turvallisuusasennetta kaikilta.

Turvallisuuden kehittämiseen on otettava mukaan myös opiskelijat. Turvallisuustietouden lisääminen ja motivoiva turvallisuuskoulutus ovat avainasioita ammatillisessa koulutuksessa. Turvallisuusosaaminen on iso osa ammattitaitoa!

Sataedussa tehtiin turvallisuusvideo yhdessä opiskelijoiden kanssa, jotta turvallisuuden tärkeys näkyy.  

Katso video tästä

Turvallisuushaasteita riittää

Uusina asioina on nyt huomioitava myös ammatillisen koulutuksen reformin ja oppimisympäristöjen muutosten mukanaan tuomat turvallisuusnäkökulmat sekä syrjäytymiseen, radikalisoitumiseen ja extremismiin liittyvät riskitekijät.

Turvallisuustyö on siis jatkuvaa ja se ei lopu tekemällä koskaan!

Keväällä Opetusalan turvallisuusfoorumissa oli paikalla yli 120 opetusalan ammattilaista.  Foorumissa keskusteltiin tulevaisuuden turvallisuushaasteista ja ajatusten innoittamana tehtiin yhdessä seuraava julkilausuma:

Lapsen ja nuoren turvaksi!

Turvallinen oppimisympäristö ja erilaisiin turvallisuusuhkiin varautuminen ovat entistä tärkeämmässä roolissa opetus- ja kasvatusalalla.

Opetusalan turvallisuusfoorumi 2017 vaatii, että päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten turvallisuutta koskevat suositukset saatetaan määräystasolle. Turvallisuus on saatava konkreettisesti esiin opetusta ja kasvatusta koskevassa lainsäädännössä. Turvallisuus tulee olla yksi peruste koulutuksen ja kasvatuksen rahoituksesta päätettäessä.

Eri viranomaisten välillä turvallisuuteen liittyvä tiedonkulku tulee olla nykyistä varmempaa. Kasvatuksen ja opetuksen järjestäjän, esimiesten ja opettajien on aina saatava olennaiset tiedot turvallisen opetuksen järjestämiseksi salassapidon estämättä.

Koulu- ja varhaiskasvatuskuntoisuus on termeinä määriteltävä ja otettava käyttöön.Turvallinen koulutus ja kasvatus ovat parasta syrjäytymisen ehkäisyä.

Opetus- ja kasvatusalan turvallisuusjohtaminen ja -vastuut pitää määritellä selkeästi. Päivittäisen turvallisuuden toteuttamiseen tulee varata osaamista ja taloudelliset sekä toiminnalliset resurssit.

Turvallisuus on ammattitaitoa ja se pitää näkyä opetuksessa.

Osaamaton henkilö on turvallisuusriski.

Turvallisuus tehdään yhdessä!

 

TURVIS -verkosto on aktiivisesti mukana valtakunnallisessa oppilaitosten turvallisuustyön kehittämisessä, hanke- ja tutkimustyössä sekä tekee yhteistyötä muiden verkostojen, viranomaisten, aluehallintovirastojen ja OKM:n kanssa.

OKM 3.4.2017: Terho Moisio, Omnia, Vesa Takko, Keuda, Minna Mari Virtanen, Sataedu,  Raija Meriläinen OKM, Erkki Mäntymaa JAO, Pia Nissinen sskky ja Kim Lindroos iukky.

Keskustelua käytiin turvallisuusasioiden huomioimisen, uusien turvallisuushaasteiden, johtamisen ja vastuun sekä osaamisen tärkeydestä reformin edetessä. Turvallisuustyö oppilaitoksissa vaatii tekijöitä, mikään ei synny ja kehity tyhjästä.  

Nämä turvallisuuteen liittyvät ajankohtaiset asiat puhututtavat, verkosto vie jäseniltään kuulemaa viestiä eteenpäin ja seuraava tapaaminen OKM:ssä on jo sovittu lokakuulle.


Oppilaitoksen hyvinvointi, terveys ja turvallisuus eivät saa unohtua ja jäädä reformin jalkoihin!

Uusi lakiesitys ammatillisesta koulutuksesta on hyväksytty ja mm. sen sisältämiä turvallisuusnäkökulmia käsitellään TURVIS –verkoston ajankohtaispäivillä Porissa 20. – 21.9.2017.

Lue lisää ajankohtaispäivistä, tutustu tarkemmin tapahtuman ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan tästä 13.9. mennessä. Tervetuloa mukaan!

Turvallisuus on itsestäänselvyys, mutta se ei synny tyhjästä!

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi