Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Hallitus esittää reformipiloteille 2 miljoonaa

19.05.2017

Sipilän hallitus on päättänyt lisätalousarviossa osoittaa ammatillisen koulutuksen reformipiloteille 2 miljoonaa euroa. 

– Lisäpanostus on tarpeellinen, mutta vaatimaton ottaen huomioon yritysten akuutin työvoimatarpeen, arvioidaan Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEssa. Ammatillinen koulutus pystyisi tutkinnon osilla täsmäkouluttamaan enemmänkin osaajia uusiin työpaikkoihin.

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa vuosina 2017-2019 toteutettavien pilottien avulla selvitetään tarkemmin alueiden ammatillisten osaajien tarvetta sekä luodaan toimintamalleja, joilla voidaan nopeasti ja etupainotteisesti vastata osaajatarpeeseen.

Positiivisen rakennemuutoksen alueiden ammattikorkeakoulutuksen vahvistamiseen vuosina 2017—2019 ehdotetaan lisättäväksi 4 miljoonaa euroa. Tekniikan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteisen alustan luomiseen Turkuun ehdotetaan varattavaksi 2 miljoonaa euroa ja toimintamallin kehittämiseen Suomen tekniikan alan yliopistojen yhteistyöhön Lounais-Suomessa 12 miljoonaa euroa vuosina 2017-21.

Koulutusmäärärahojen lisäyksillä toteutettaisiin opetus- ja kulttuuriministeriön selvitysmies Jari Jokisen ehdotukset positiiviseen rakennemuutokseen vastaamiseksi.

Hallitus neuvotteli perjantaina 19. toukokuuta vuoden 2017 ensimmäisestä lisätalousarvioesityksestä. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keskiviikkona 25. toukokuuta.

Selvitysmies: Reformipilotit vastaamaan Lounais-Suomen teollisuuden nousuun

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi