Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Ammattikorkeakoulujen todistusvalintojen ja digitaalisen valintakokeen kehittäminen etenee

12.02.2018

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuvat vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteena on toteuttaa opiskelijavalinnat entistä hakijaystävällisemmin, kustannustehokkaammin ja digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Uudistusta tehdään laaja-alaisessa yhteistyössä ammattikorkeakoulujen asiantuntijoiden ja keskeisten sidosryhmien kanssa.

Todistusvalintoihin uudet pisteytysmallit
Ammattikorkeakoulut aikovat lähivuosina lisätä todistusvalintoja. Kevään 2020 yhteishaussa on tarkoitus ottaa käyttöön uudet, yhteiset pisteytysmallit ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkintotodistuksen perusteella tehtäviin todistusvalintoihin. 

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytysmallin kehittämistyössä on käytetty aikaisempaa tutkittua tietoa sekä koulutusalakohtaisista verkostoista ja koulutusalan sidosryhmiltä saatua palautetta. Pisteytysmallia on simuloitu Opintopolussa kehittämisen eri vaiheissa, ja se on käynyt kommenttikierroksilla koulutusalakohtaisissa verkostoissa.

Ammatillisen perustutkintotodistuksen pisteytysmallin kehittämisessä on kerätty tietoa ammatillisten perustutkintojen muutoksista, käytössä olleista tutkintotodistuksista sekä tämän vuoden alussa voimaan astuneesta ammatillisen koulutuksen lainsäädännöstä. Pisteytysmallin kehittämistyön lähtökohtana on ollut korkeakouluopinnoissa vaadittavien oppimisvalmiuksien arviointi. Kehittämistyössä on kuultu koulutusalakohtaisia verkostoja sekä keskeisiä koulutusalan sidosryhmiä. Aikaisempaa tutkittua tietoa aiheesta ei ole ollut saatavilla eikä pisteytysmallin simulointi ole ollut mahdollista.

Mallin valmistumisesta sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten todistusvalintojen käyttöönotosta ja siinä käytettävistä valintaperusteista tiedotetaan viimeistään elokuussa 2018.

Valtakunnallinen digitaalinen valintakoe työn alla

Hankkeessa kehitetään digitaalisesti toteutettavaa valtakunnallista valintakoetta, jonka tarkoituksena on toteuttaa opiskelijavalinnat nykyistä tasavertaisemmin ja kustannustehokkaammin. Valintakokeen kehittämistyössä on kartoitettu ammattikorkeakoulujen valintakoekäytäntöjä ja aiempaa tutkimustietoa. Keväällä 2018 järjestetään tutkintokohtaiset asiantuntijapaneelit valintakokeen sisältöalueiden määrittämiseksi ja jatketaan myös digitaalisen kokeen teknisen toteutuksen suunnittelua. 

Uusi digitaalinen valintakoe on tarkoitus ottaa käyttöön laaja-alaisesti eri koulutusaloilla kevään 2019 yhteishaussa.

Lisätietoa
Lisätietoja ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishankkeesta löytyy osoitteesta www.amk-opiskelijavalinnat.fi

Mikäli sinulla ilmenee kysyttävää AMK-valintakokeiden kehittämishankkeeseen liittyen, voit lähettää kysymyksesi osoitteeseen amk-opiskelijavalinnat@metropolia.fi 

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi